Wzóry skarg i odwołania (pisma, które należy wysłać pocztą listem poleconym lub za pomocą EPUAP):

  • Wzór - Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienie informacji publicznej
  • Wzór skargi na bezczynność w przypadku braku jakiejkolwiek odpowiedzi na wniosek
  • Wzór skargi na bezczynność w przypadku odpowiedzi nie zawierającej żądanej informacji publicznej przez organ/podmiot