Polityka prywatności, polityka cookies (informacja o ochronie danych osobowych)
wersja z dnia 23 czerwca 2020 r.

Rozdział 1 [Przepisy ogólne]
Niniejsza informacja o ochronie danych odnosi się do przetwarzania danych przez:
Podmiot odpowiedzialny administrator danych osobowych:
Transparenta Polska sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej zwana: Spółka),
05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Zielna 14/2
KRS 0000796728, REGON 383965500, NIP 1182197864
Email: kontakt@zapytajwladze.pl
Telefon: +48 502 435 727
Zakładowy inspektor ochrony danych Spółki jest dostępny pod wyżej wymienionym adresem, którym jest Elżbieta Juszczak.

Rozdział 2 [Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie]
1 Gromadzenie i przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich wykorzystywania podczas odwiedzania strony internetowej
2 Przy wywołaniu naszej strony internetowej przeglądarka w Państwa urządzeniu końcowym automatycznie wysyła informacje do serwera na naszej stronie internetowej. Informacje te są tymczasowo zapisywane w tzw. pliku dziennika. Niżej wymienione informacje są zapisywane bez Państwa interwencji i przechowywane aż do momentu ich automatycznego usunięcia:
-adres IP komputera, na który składany jest wniosek,
-data i godzina dostępu,
-nazwa i adres URL pobranego pliku,
-strona internetowa, z której uzyskano dostęp (adres URL odsyłacza),
-informacje dot. używanej przeglądarki oraz w stosownych przypadkach systemu operacyjnego komputera, a także nazwy dostawcy usług dostępu.
3 Dane te będą przez nas przetwarzane w następujących celach:
– zapewnienie płynnego połączenia z witryną internetową,
– zapewnienie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej,
– oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
– do innych celów administracyjnych.
4 Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów w odniesieniu do gromadzenia danych. Zebranych danych w żadnym wypadku nie wykorzystujemy do wyciągania osobistych wniosków na Państwa temat.
5 Ponadto podczas odwiedzania naszej strony internetowej korzystamy z plików cookie.
6 Gromadzenie i przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich wykorzystywania w przypadku korzystania z usług Spółki w szczególności korzystania z formularza zadania pytania o informację publiczną oraz zlecenia wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dane te będą przetwarzane w celu:
-wykonania usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); podanie nazwiska jest nieobowiązkowe, dlatego jeżeli decyduje się Pan/Pani je podać, to przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
-rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
-kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO ( przekazanie numeru telefonu oznacza zgoda na kontakt);
-wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
-przechowywania nieopłaconych zapytań — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
-tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa)
-udzielenia rabatu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
-ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
-archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
-analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
-wykorzystywania cookies na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);
administrowania stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
7 W każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8 Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:
-podanie takich danych, jak adres e-mail oraz danych koniecznych do zapłaty/wykonania przelewu jest konieczne i zawarcia umowy (bez tych danych wykonanie usługi będzie niemożliwe);
-podanie takich danych, adres e-mail, numer zlecenia jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwrotu pieniędzy — także podanie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego;
-podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres siedziby, numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za usługi (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe);
-podanie takich danych, jak imię i adres e-mail jest konieczne do udzielenia rabatu na przyszłe usługi (bez tych danych udzielenie rabatu nie będzie możliwe);
9 Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
10 Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym prawnikom, firmom obsługującym płatności, firmie hostingowej, firmie księgowej, firmie ubezpieczeniowej; oprócz tego możemy zostać zobowiązani na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pani danych osobowym podmiotom prywatnym i publicznym.
11.W związku z korzystaniem przez nas z popularnych usług (Facebook, Microsoft, Google, Zendesk) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., i będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield; w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
12 Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
przez okres 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy też nie).
13 W celu dokonania wykonania usługi przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
- adres e-mail,
- numer telefonu,
- numer pytania,
- numer zapłaty,
- dane wynikające z zapłaty (numer konta, imię nazwisko, adres).
14 W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
- imię i nazwisko,- firma,
- adres zamieszkania lub adres siedziby,
- numer NIP,
- numer zlecenia.
15 Dane osobowe gromadzone przez nas na potrzeby formularza zadania pytania oraz wynikające z zapłaty za usługę zostaną automatycznie usunięte po całkowitym przetworzeniu zgłoszenia.

Rozdział 3 [Pliki cookies]
1 Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Są to małe pliki, które Państwa przeglądarka automatycznie tworzy i które są przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym (laptop, tablet, smartfon, itp.), gdy odwiedzacie naszą stronę. Pliki cookie nie uszkadzają urządzenia końcowego, nie zawierają wirusów, koni trojańskich ani innych złośliwych programów.
2 W plikach cookie są zapisywane informacje, które w każdym przypadku łączą się z konkretnym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że natychmiast otrzymamy informację o Państwa tożsamości.
3 Stosowanie plików cookies ma na celu z jednej strony ułatwienie korzystania z naszej oferty. Na przykład, używamy tzw. sesyjnych plików cookie, aby rozpoznać, że użytkownik odwiedził już poszczególne strony naszej witryny. Zostaną one automatycznie usunięte po opuszczeniu naszej strony.
4 Ponadto w celu optymalizacji łatwości w obsłudze wykorzystujemy również tymczasowe pliki cookie, które są przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzą Państwo naszą stronę, aby korzystać z naszych usług, nastąpi automatyczne wykrycie, że byli już Państwo u nas oraz to jakie wpisy i ustawienia wprowadziliście, aby nie trzeba było wprowadzać ich ponownie.
5 Dane przetwarzane przez cookies są wymagane do wyżej wymienionych celów umożliwiających ochronę naszych uzasadnionych interesów oraz interesów osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f RODO.
6 Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Mogą Państwo jednak skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookie nie były zapisywane na komputerze lub aby przed utworzeniem nowego pliku cookie zawsze pojawiały się nowe komunikaty. Całkowita dezaktywacja plików cookie może jednak prowadzić do tego, że nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Rozdział 4 [Wtyczki mediów społecznościowych]
1 Na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO na naszej stronie internetowej wykorzystuje się wtyczki mediów społecznościowych takich jak Facebook w celu promowania naszej kancelarii. Kryjący się za tym cel marketingowy należy uznać za uzasadniony interes firmy w rozumieniu postanowień RODO. Odpowiedzialność za działalność zgodną z zasadami ochrony danych leży po stronie każdego dostawcy. Wtyczki podłączamy poprzez tzw. podwójne kliknięcie, aby możliwie jak najlepiej chronić użytkowników naszej strony internetowej.
Facebook
2 Na naszej stronie internetowej stosuje się wtyczki mediów społecznościowych serwisu Facebook po to, aby korzystanie ze strony było bardziej spersonalizowane. W tym celu wykorzystujemy przyciski „LUBIĘ TO” lub „UDOSTĘPNIJ”. Mowa tutaj o ofercie serwisu Facebook.
3 Kiedy otwierają Państwo jedną ze stron naszej witryny zawierającą wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiązuje bezpośrednio połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do Państwa przeglądarki i podłączana do strony internetowej.
4 Poprzez podłączenie wtyczki Facebook otrzymuje informacje o tym, że Państwa przeglądarka otworzyła odpowiednią stronę naszej witryny również wtedy, gdy nie posiadają Państwo konta na Facebooku lub nie są już Państwo na nim zalogowani. Takie informacje (w tym Państwa adres IP) są przesyłane z Państwa przeglądarki bezpośrednio na serwer Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
5 Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie na Facebooku, Facebook może przyporządkować Państwa wizytę na naszej stronie internetowej bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli zintegrują się Państwo z wtyczkami, na przykład klikając przycisk „LUBIĘ TO” lub „UDOSTĘPNIJ”, odpowiednie informacje są również przesyłane na serwer Facebooka i tam przechowywane. Ponadto informacje będą publikowane na Facebooku i wyświetlane Państwa znajomym.
6 Facebook może wykorzystywać takie informacje w celach reklamowych, badania rynku i dopasowywania stron Facebooka do potrzeb użytkowników. Do tego Facebook sporządza profile użytkowania, zainteresowań i kontaktów, np. po to, by analizować korzystanie przez Państwa z naszej strony pod kątem wyświetlanych Państwu reklam, informować innych użytkowników Facebooka o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej oraz świadczyć kolejne usługi związane z korzystaniem z Facebooka.
7 Jeśli nie chcą Państwo, aby Facebook przyporządkowywał dane zebrane poprzez naszą witrynę internetową do Państwa konta na Facebooku, przed odwiedzeniem naszej strony muszą się Państwo wylogować z Facebooka.
8 Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Facebook, a także Państwa prawa i możliwości konfiguracji w zakresie ochrony prywatności znajdą Państwo w uwagach dotyczących ochrony danych serwisu Facebook. (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Rozdział 5 [Prawa osób, których dane są przetwarzane]
1 Mają Państwo prawo:
– zażądania informacji o Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas zgodnie z art. 15 RODO. W szczególności mogą Państwo poprosić o informacje na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania, istnienia prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienia prawa do odwołania, pochodzenia danych, jeśli nie zostały one przez nas zebrane oraz istnienia zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania i, jeśli ma to zastosowanie, istotnych informacji na temat ich danych;
– zgodnie z art. 16 RODO, zażądania niezwłocznego poprawienia nieprawidłowych lub uzupełnienia przechowywanych przez nas kompletnych danych osobowych;
– zażądania usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych u nas zgodnie z art. 17 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
– zgodnie z art. 18 RODO, do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli kwestionują Państwo dokładność danych, jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcą usunąć danych, a my już ich nie potrzebujemy, ale jeśli są potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 RODO;
– zgodnie z art. 20 RODO, do otrzymywania Państwa danych osobowych, które nam Państwo udostępnili, w formie ustrukturyzowanej, aktualnej i nadającej się do odczytu maszynowego lub do żądania ich przekazania innej odpowiedzialnej osobie;
– zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, do odwołania w każdej chwili Państwa zgody na naszą działalność. W związku z tym nie możemy dalej przetwarzać danych na podstawie tej zgody w przyszłości, a także
– złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.
2 Prawo sprzeciwu
Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, o ile istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku mają Państwo ogólne prawo sprzeciwu, które wprowadzimy w życie bez określenia konkretnej sytuacji.
3 Aby skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres kontakt@zapytajwladze.pl.
4 Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieupoważnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.
5 Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych została sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.