Zapytaj Władzę

Ta strona publikuje zapytania o dostęp do informacji publicznej i pomaga Ci wysłać własne!

Czym jest prawo dostępu do informacji publicznej?

Każdy obywatel ma prawo do składania zapytań o dostęp do informacji od publicznych instytucji. Podmiot prawa publicznego w terminie dwóch tygodni powinien odpowiedzieć na każde zadane pytanie. Interesujesz się życiem publicznym zadaj pytanie za pośrednictwem portalu zapytajwladze.pl. Nie musisz szukać adresów email instytucji wszystko jest w jednym miescju. W ten sposób możesz skontrolować działalność władz.
Przeczytaj więcej o Dostępie Do Informacji Publicznej

Do czego służy ta strona czyli jak uzyskać dostęp do informacji publicznej?

Ta w łatwy sposób pomaga uzyskać dostęp do informacji publicznej dostępnej dla każdego. Wystarczy nacisnąć wysłij zapytanie, wybrać instytucję i sformułować pytanie i nacisnąc wysłać. Twoje pytanie zostanie wysałne do instyutcji i pojawi się w zakładce poznaj pytania. Strona upublicznia więc pytania o Informację Publiczną oraz odpowiedzi na nie, aby inni nie musieli wysyłać zapytań o te same informacje oraz by opinia publiczna mogła się zapoznać z pytaniami i odpowiedziami instytucji. Pytania wysłane za pośrednictwem tej strony są automatycznie wyświetlane na niej. To samo dzieje się również z odpowiedziami na pytania, które nadsyłają instytucje publiczne. Jednocześnie w przypadku nadesłania odpowiedzi jak i jej braku za każdym razem pytający mailowo informowany jest odpowwiedzi lub o przekroczeniu ustawowego terminu do udzielenia odpowiedzi przez instytucje. Dzięki temu nie trzeba pamiętać o tym czy minął instytucji termin na udzielenie odpowiedzi. Twoje dane na stronie będą automatycznie zanonimizowane, jeżeli zaznaczysz na formularzu „nazwa niepublicza”. Skorzystanie z portalu nie wymaga zakładanie konta a podanie jedynie swojego adresu e mail i jest nieodpłatne. Uwolnij dane! Zadaj pytanie!
Przeczytaj więcej o projekcie

Czym jest portal Zapytajwładze.pl ?


Portal powstał w celu transparentego zadawania pytań o informację publiczną oraz w celu kontroli władzy publicznej i zapewnienia jawności życia publicznego oraz podnoszenia jego standardów.

W celu zapewnienia transparentności działania naszej strony, a przede wszystkim władzy publicznej wszystkie pytania i odpowiedzi są umieszczane i dostępne dla każdego w zakładce odkryj zapytania. Możesz zapoznać się z pytaniami, które mogą stanowić inspirację. Ponadto w jednym miejscu znajdziesz adresy różnych instytucji i w łatwy sposób za pomocą przycisków udostępnij możesz podzielić się zapytaniem i odpowiedzią umieszając w innym serwisie. Portal pomaga uzyskać dostęp do infmoracji publicznej. Pomaga również w łatwy sposób zanonimizować nadesłaną przez instytucję odpowiedź i tym samym ukryć Twoje dane.

Jak działa portal Zapytajwładze.pl?

Dowiedz się więcej ...

Czym jest informacja publiczna?

 

Informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym (np. zakłady komunalne, spółki miejskie) lub mieniem Skarbu Państwa oraz osoby prawne (firmy) w których skarb Państwa ma pozycję dominującą (firmy należące do Skarbu Państwa np. Orlen, Lotos ). Uzyskaj dostęp do informacji publicznej i zadaj pytanie o informację publiczną klikając wyślij zapytanie.

Odpowiedziane zapytania