Zapytaj Władzę

Ta strona publikuje zapytania o dostęp do informacji publicznej i pomaga Ci wysłać własne!

Czym jest prawo dostępu do informacji publicznej?

Każdy obywatel ma prawo do składania zapytań o dostęp do informacji od publicznych instytucji. Podmiot prawa publicznego w terminie dwóch tygodni powinien odpowiedzieć na każde zadane pytanie. Interesujesz się życiem publicznym zadaj pytanie. W ten sposób możesz skontrolować działalność władz.
Przeczytaj więcej o Dostępie Do Informacji Publicznej

Do czego służy ta strona?

Ta strona upublicznia zapytania o Informację Publiczną oraz odpowiedzi do nich, aby inni nie musieli wysyłać zapytań o te same informacje oraz by opinia publiczna mogła się zapoznać z pytania i odpowiedziami instytucji państwowych. Pytania wysłane za pośrednictwem tej strony są automatycznie wyświetlane na niej. To samo dzieje się również z odpowiedziami na pytania, które nadsyłają instytucje publiczne. Jednocześnie w przypadku braku odpowiedzi za każdym razem pytający jest informowany o przekroczeniu ustawowego terminu do udzielenia odpowiedzi mailowo. Dzięki temu nie trzeba pamiętać o tym czy minął instytucji termin na udzielenie odpowiedzi. Twoje dane na stronie będą automatycznie zanonimizowane, jeżeli zaznaczysz na formularzu „nazwa niepublicza”. Skorzystanie z portalu nie wymaga zakładanie konta a podanie jedynie swojego adresu e mail.
Przeczytaj więcej o projekcie

Czym jest portal Zapytajwładze.pl?


Portal powstał w celu kontroli władzy publicznej i zapewnienia jawności życia publicznego oraz podnoszenia jego standardów.

W celu zapewnienia transparentności działania naszej strony, a przede wszystkim władzy publicznej wszystkie pytania i odpowiedzi są umieszczane i dostępne dla każdego w zakładce odkryj zapytania.

Jak działa portal Zapytajwładze.pl?

Dowiedz się więcej ...

Czym jest informacja publiczna?

 

Informacją publiczną będzie każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym (np. zakłady komunalne, spółki miejskie) lub mieniem Skarbu Państwa oraz osoby prawne (firmy) w których skarb Państwa ma pozycję dominującą (firmy należące do Skarbu Państwa np. Orlen, Lotos).

Odpowiedziane zapytania