(Transparentna Polska)
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) w…
Do Warszawa Szczegóły
Od
(Transparentna Polska)
Temat
Zasady przyznawania mieszkań z zasobu gminy miasta Warszawa [#225]
Data
12 Kwiecień 2023 18:35
Do
Warszawa
Status
Oczekiwanie na odpowiedź — email dostawa jest w toku...
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej ewentualnie informacji o środowisku i jego ochronie poprzez nadesłanie na adres e-mail podany w niniejszej wiadomości odpowiedzi na następujące pytanie (ewentualnie prośbę o nadesłanie dokumentu w formie elektronicznej):
1. Czy kiedykolwiek były osoby, które spełniały przesłanki zawarte w § 5 ust 2 pkt 4 Uchwały z dnia 9 lipca 2009 LVIII/1751/2009 i jednocześnie zostały zakwalifikowane do zawarcia najmu z m.st. Warszawa na powyższej podstawie prawnej, a jeżeli tak to proszę o przesłanie scanu zanonimizowanej uchwały dotyczącej powyższych osób w takiej sytuacji 2.Czy kiedykolwiek były osoby, które spełniały przesłanki zawarte w § 5 ust. 2 pkt 3 Uchwały z dnia 9 lipca 2009 LVIII/1751/2009 i i zostały zakwalifikowane do zawarcia najmu do zawarcia najmu z m.st. Warszawa, a jeżeli tak to proszę o przesłanie scanu zanonimizowanej uchwały dotyczącej powyższych osób w takiej sytuacji 3.Proszę o udzielenie informacji w jaki sposób miasto stołeczne Warszawa realizuje art. 140 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który brzmi: [Pomoc dla osoby usamodzielnianej] „1. Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej "osobą usamodzielnianą", w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu: 1) przyznaje się pomoc na: a) kontynuowanie nauki, b) usamodzielnienie, c) zagospodarowanie; 2) udziela się pomocy w uzyskaniu: a) odpowiednich warunków mieszkaniowych,...”. tj. w jaki sposób udziela się pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu? Transparentna Polska sp. z o.o.
Proszę o przesłanie informacji w treści wiadomości i dla potwierdzenia jej pochodzenia również w załączniku. Proszę o nie przesyłanie plików w następujących formatach zip, docx, odt. Preferowane są pliki pdf. Z poważaniem Numer Zapytania: 225 Maila z odpowiedzią proszę wyłączenie kierować na adres poniżej wskazany adres email ( proszę nikogo nie załączać do wiadomości i nie kierować odpowiedzi na inne maile): <<adres e-mail>> Proszę o przysyłanie dużych plików na poniższy adres: https://zapytajwladze.pl/r/225/
Z poważaniem, (Transparentna Polska)
Sleżanowska Izabela (PL) – Warszawa
odpowiedź na zapytanie 225 Dzień dobry, W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wystąpienie. Z poważaniem,
Od
Sleżanowska Izabela (PL) – Warszawa
Temat
odpowiedź na zapytanie 225
Data
20 Kwiecień 2023 12:49
Status
Zapytanie zakończone
stopka_mail-min_22a8ce84-f5a1-4e41-a400-ca32052c1002.png
3,5 KB


Dzień dobry, W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wystąpienie. Z poważaniem,