<< Imię i nazwisko niepubliczne >>
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) w…
Do Minister Sprawiedliwości Szczegóły
Od
<< Imię i nazwisko niepubliczne >>
Temat
Zapytanie o wydatki na pomoc prawną [#180]
Data
28 Kwiecień 2022 12:22
Do
Minister Sprawiedliwości
Status
Oczekiwanie na odpowiedź — email dostawa jest w toku...
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez nadesłanie na adres e-mail podany w niniejszej wiadomości na następujące pytanie:
Ile ministerstwo sprawiedliwości przeznaczyło na świadczenie przez adwokatów i radców prawnych pomocy z urzędu przed sądami powszechnymi, sadami administracyjnym i Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym w poszczególnych latach: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019?
Proszę o przesłanie informacji w treści wiadomości i dla potwierdzenia jej pochodzenia również w załączniku. Z poważaniem << Imię i nazwisko usunięte >> << Imię i nazwisko usunięte >> Numer Zapytania: 180 Odpowiedz Do: <<adres e-mail>> Prześlij duże pliki dla tego żądania tutaj: https://zapytajwladze.pl/r/180/ Adres Pocztowy: << Imię i nazwisko usunięte >> << Imię i nazwisko usunięte >> << Adres usunięty >>
Z poważaniem, << Imię i nazwisko niepubliczne >>
Mularczyk Maksymilian (BK) – Minister Sprawiedliwości
Odpowiedź 188.2022 Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Komunikacji i Promocji BK-IV.082.188.2022 Szanowny Panie, w …
Od
Mularczyk Maksymilian (BK) – Minister Sprawiedliwości
Temat
Odpowiedź 188.2022
Data
10 Maj 2022 10:25
Status
Zapytanie zakończone
Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Komunikacji i Promocji BK-IV.082.188.2022 Szanowny Panie, w odpowiedzi na wniosek z 28 kwietnia 2022 r. w poniższej tabeli przedstawiam informacje o środkach wypłaconych w latach 2010 - 2019 z części 15 budżetu państwa Sądy powszechne na pomoc prawną udzielaną z urzędu. Rok część 15 Sądy powszechne wydatki sądów (w tys. zł) 2010 92.055,- 2011 93.484,- 2012 98.555,- 2013 99.055,- 2014 99.430,- 2015 106.627,- 2016 121.347,- 2017 125.906,- 2018 120.089,- 2019 120.964,- Jednocześnie informuję - odnosząc się do kwestii przedstawienia ww. informacji w zakresie wydatków poniesionych przez Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny oraz sądy administracyjne - że Minister Sprawiedliwości jest dysponentem części 15 Sądy powszechne oraz części 37 Sprawiedliwość, zatem Ministerstwo Sprawiedliwości nie dysponuje informacjami obejmującymi wydatki budżetu państwa w części 04 - Sąd Najwyższy, części 06 - Trybunał Konstytucyjny oraz części 05 - Naczelny Sąd Administracyjny. Z poważaniem,