<< Imię i nazwisko niepubliczne >>
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) w…
Do Minister Sprawiedliwości Szczegóły
Od
<< Imię i nazwisko niepubliczne >>
Temat
Zapytanie o wydatki na pomoc prawną z urzędu [#124]
Data
15 Kwiecień 2022 11:59
Do
Minister Sprawiedliwości
Status
Oczekiwanie na odpowiedź — email dostawa jest w toku...
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez nadesłanie na adres e-mail podany w niniejszej wiadomości na następujące pytanie:
Ile ministerstwo sprawiedliwości przeznaczyło na świadczenie przez adwokatów i radców prawnych pomocy z urzędu przed sądami powszechnymi, sadami administracyjnym i Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym w poszczególnych latach: 2019r. 2020r. 2021r.?
Proszę o przesłanie informacji w treści wiadomości i dla potwierdzenia jej pochodzenia również w załączniku. Z poważaniem << Imię i nazwisko usunięte >> << Imię i nazwisko usunięte >> Numer Zapytania: 124 Odpowiedz Do: <<adres e-mail>> Prześlij duże pliki dla tego żądania tutaj: https://zapytajwladze.pl/request/124/up… Adres Pocztowy: << Imię i nazwisko usunięte >> << Imię i nazwisko usunięte >> << Adres usunięty >>
Z poważaniem, << Imię i nazwisko niepubliczne >>
Dróbecka Aneta (BK) – Minister Sprawiedliwości
<< Imię i nazwisko usunięte >> << Imię i nazwisko usunięte >> (167.2022) - odpowiedź Minis…
Od
Dróbecka Aneta (BK) – Minister Sprawiedliwości
Temat
<< Imię i nazwisko usunięte >> << Imię i nazwisko usunięte >> (167.2022) - odpowiedź
Data
20 Kwiecień 2022 15:52
Status
Zapytanie zakończone
Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Komunikacji i Promocji BK-IV.082.167.2022 Szanowny Panie, w odpowiedzi na wniosek przekazuję poniżesze informacje, które dotyczą sądów powszechnych: Koszty nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu (w tys. zł) 2019 2020 2021 120 964 104 782 122 044 w tym: - w sprawach karnych 57 871 48 840 56 395 - w sprawach cywilnych 63 093 55 942 65 649 Ministerstwo nie posiada informacji dotyczącej wydatków związanych z ustanowieniem pomocy prawnej z urzędu w sądach administracyjnych, Sądzie Najwyższym i Trybunale Konstytucyjnym, ponieważ te instytucje administrują odrębnymi/własnymi budżetami. Minister Sprawiedliwości nie jest dysponentem tych części budżetu państwa. W związku z tym o informację proponuję się zwrócić do Naczelnego Sądu Administracyjnego, do Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego. Z poważaniem