<< Imię i nazwisko niepubliczne >>
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) w…
Do Wrocław Szczegóły
Od
<< Imię i nazwisko niepubliczne >>
Temat
zapytanie o ścieżki rowerowe [#84]
Data
22 Luty 2022 18:31
Do
Wrocław
Status
Oczekiwanie na odpowiedź — email dostawa jest w toku...
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez nadesłanie na adres e-mail nadany w niniejszej wiadomości na następujące pytanie:
1 .ile kilometrów ścieżek rowerowych jest wybudowane w gminie ? 2. ile kilometrów ścieżek rowerowych jest dopuszczonych do użycia? 3. ile kilometrów ścieżek rowerowych stanowi cześć chodnika w gminie? 4. ile kilometrów ścieżek rowerowych zostało przekształconych z chodnika w ścieżkę rowerową poprzez zmianę oznakowania? 5.ile kilometrów ścieżek rowerowych w gminie posiada kostkę brukową za swoją nawierzchnie? 6. w ilu miejscach w gminie ścieżki rowerowe kończą swój bieg i stanowią ślepą ścieżkę?
Proszę o przesłanie informacji w treści wiadomości oraz w załączniku. Z poważaniem Numer Zapytania: 84 Odpowiedz Do: <<adres e-mail>> Prześlij duże pliki dla tego żądania tutaj: https://zapytajwladze.pl/r/84/
Z poważaniem, << Imię i nazwisko niepubliczne >>
– Wrocław
dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej Dzień dobry, w załączeniu przesyłam pismo w sprawie wniosku o u…
Od
Wrocław
Przez
poczta
Temat
dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Data
1 Marzec 2022
Status
Oczekiwanie na odpowiedź
Dzień dobry, w załączeniu przesyłam pismo w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej Pozdrawiam
Szanowni Państwo, Moje zapytanie o informację publiczną "zapytanie o ścieżki rowerowe" (22-02-2022, #84…
Do Wrocław Szczegóły
Od
Temat
Odp: zapytanie o ścieżki rowerowe [#84]
Data
26 Kwiecień 2022 15:16
Do
Wrocław
Status
email dostawa jest w toku...
Szanowni Państwo, Moje zapytanie o informację publiczną "zapytanie o ścieżki rowerowe" (22-02-2022, #84) nie otrzymało odpowiedzi w czasie wyznaczonym przez prawo i jest obecnie opóźnione o 49 dni. Proszę poinformować mnie o statusie przetwarzania zapytania tak szybko, jak to możliwe. Z poważaniem, Numer Zapytania: 84 Odpowiedz Do: <<adres e-mail>> Prześlij duże pliki dla tego żądania tutaj: https://zapytajwladze.pl/r/84/
– Wrocław
PD: dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej Dzień dobry, w odpowiedzi na wiadomość e – mail z dnia 26 k…
Od
Wrocław
Przez
poczta
Temat
PD: dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Data
9 Maj 2022
Status
Zapytanie zakończone
Dzień dobry, w odpowiedzi na wiadomość e – mail z dnia 26 kwietnia 2022 roku informuję, że pismem nr WIM-EM.131.2.1.2022.KO z dnia 28 lutego 2022 roku, które załączam, została udzielona odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 22 lutego 2022 roku dotyczący ścieżek rowerowych we Wrocławiu. W piśmie tym wnioskodawca został powiadomiony, że wniosek aby mógł zostać rozpatrzony na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej musi spełniać minimalne wymagania formalne, w tym zawierać wskazanie imienia i nazwiska – danych pozwalających na identyfikację wnoszącego oraz został wezwany do uzupełnienia brakujących danych. W związku z nieuzupełnieniem przez wnioskodawcę wskazanych w piśmie danych, wniosek nie podlegał dalszemu rozpatrzeniu. Pozdrawiam Karolina Olszewska