<< Imię i nazwisko niepubliczne >>
Wniosek o informację publiczną [#200]
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września …
Do Sąd Okręgowy w Szczecinie Szczegóły
Od
<< Imię i nazwisko niepubliczne >>
Temat
Wniosek o informację publiczną [#200]
Data
16 Lipiec 2022 20:12
Do
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Status
Oczekiwanie na odpowiedź — email dostawa jest w toku...
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez nadesłanie na adres e-mail podany w niniejszej wiadomości na następujące pytanie:
Proszę o przesłanie uzasadnienia wyroku z 23 września 2021 roku w sprawie o sygn. akt I C 586/20 po jego stosowanej anonimizacji.
Proszę o przesłanie informacji w treści wiadomości i dla potwierdzenia jej pochodzenia również w załączniku. Proszę o nie przesyłanie plików w następujących formatach zip, docx, odt. Preferowane są pliki pdf. Z poważaniem << Imię i nazwisko usunięte >> << Imię i nazwisko usunięte >> Numer Zapytania: 200 Maila z odpowiedzią proszę wyłączenie kierować na adres poniżej wskazany adres email ( proszę nikogo nie załączać do wiadomości i nie kierować odpowiedzi na inne maile): <<adres e-mail>> Proszę o przysyłanie dużych plików na poniższy adres: https://zapytajwladze.pl/r/200/ Adres: << Imię i nazwisko usunięte >> << Imię i nazwisko usunięte >> << Adres usunięty >>
Z poważaniem, << Imię i nazwisko niepubliczne >>
<< Imię i nazwisko niepubliczne >>
Odp: Wniosek o informację publiczną [#200]
Szanowni Państwo, Moje zapytanie o informację publiczną "Wniosek …
Do Sąd Okręgowy w Szczecinie Szczegóły
Od
<< Imię i nazwisko niepubliczne >>
Temat
Odp: Wniosek o informację publiczną [#200]
Data
1 Sierpień 2022 09:23
Do
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Status
email dostawa jest w toku...
Szanowni Państwo, Moje zapytanie o informację publiczną "Wniosek o informację publiczną" (16-07-2022, #200) nie otrzymało odpowiedzi w czasie wyznaczonym przez prawo i jest obecnie opóźnione o 2 dni. Proszę poinformować mnie o statusie przetwarzania zapytania tak szybko, jak to możliwe. Z poważaniem, << Imię i nazwisko usunięte >> << Imię i nazwisko usunięte >> Numer Zapytania: 200 Maila z odpowiedzią proszę wyłączenie kierować na adres poniżej wskazany adres email ( proszę nikogo nie załączać do wiadomości i nie kierować odpowiedzi na inne maile): <<adres e-mail>> Proszę o przysyłanie dużych plików na poniższy adres: https://zapytajwladze.pl/r/200/
Jolanta Uziębło – Sąd Okręgowy w Szczecinie
odpowiedź Dzień dobry, Bardzo Pana przepraszam, że nie otrzymał Pan wyroku IC 586/20 w terminie 14 dni, ale Pa…
Od
Jolanta Uziębło – Sąd Okręgowy w Szczecinie
Temat
odpowiedź
Data
1 Sierpień 2022 10:15
Status
Zapytanie zakończone
Dzień dobry, Bardzo Pana przepraszam, że nie otrzymał Pan wyroku IC 586/20 w terminie 14 dni, ale Pana wiadomość wpadła do SPAMU i dopiero po Pana interwencji przeszukane zostały skrzynki i tam Pana wniosek został odnaleziony. W dniu jutrzejszym zanonimizowany wyrok zostanie do Pana wysłany. Jeszcze raz przepraszam za opóźnienie. [zaciemnione] Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Szczecinie tel. (91) 48-38-336 e-mail <[zaciemnione]> [zaciemnione] Administratorem Danych jest Sąd Okręgowy w Szczecinie, reprezentowany przez Prezesa Sądu . Więcej informacji na stronie: <http://www.szczecin.so.gov.pl/> www.szczecin.so.gov.pl i na tablicach informacyjnych w budynkach Sądu . Niniejsza wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku adresata. Jeżeli nie jest Pan/Pani wymienionym adresatem tej wiadomości uprzejmie informujemy, że rozpowszechnianie, rozsyłanie, kopiowanie czy podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią powyższej wiadomości jest zabronione. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej wraz z załącznikami. OSTRZEŻENIE Pomimo stosowanej kontroli antywirusowej wirusy komputerowe mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odbiorca powinien sprawdzić tę wiadomość oraz załączniki pod kątem obecności wirusów. Sąd Okręgowy w Szczecinie nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane jakimkolwiek wirusem komputerowym przetransmitowanym w tej wiadomości. Z powodu możliwego przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia danych, opóźnień lub niepełnej transmisji oraz obecności wirusów, proces przesyłania poczty elektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku błędów. Dlatego nadawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej przesyłania.
Jolanta Uziębło – Sąd Okręgowy w Szczecinie
pismo W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 1 sierpnia 2022r. Adm-02…
Od
Jolanta Uziębło – Sąd Okręgowy w Szczecinie
Temat
pismo
Data
1 Sierpień 2022 14:50
W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 1 sierpnia 2022r. Adm-028-173/22. Jolanta Uziębło Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Szczecinie tel. (91) 48-38-336 e-mail <mailto:<<adres e-mail>>> <<adres e-mail>> Administratorem Danych jest Sąd Okręgowy w Szczecinie, reprezentowany przez Prezesa Sądu . Więcej informacji na stronie: <http://www.szczecin.so.gov.pl/> www.szczecin.so.gov.pl i na tablicach informacyjnych w budynkach Sądu . Niniejsza wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku adresata. Jeżeli nie jest Pan/Pani wymienionym adresatem tej wiadomości uprzejmie informujemy, że rozpowszechnianie, rozsyłanie, kopiowanie czy podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią powyższej wiadomości jest zabronione. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej wraz z załącznikami. OSTRZEŻENIE Pomimo stosowanej kontroli antywirusowej wirusy komputerowe mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odbiorca powinien sprawdzić tę wiadomość oraz załączniki pod kątem obecności wirusów. Sąd Okręgowy w Szczecinie nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane jakimkolwiek wirusem komputerowym przetransmitowanym w tej wiadomości. Z powodu możliwego przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia danych, opóźnień lub niepełnej transmisji oraz obecności wirusów, proces przesyłania poczty elektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku błędów. Dlatego nadawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej przesyłania.