<< Imię i nazwisko niepubliczne >>
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) w…
Do Koszalin Szczegóły
Od
<< Imię i nazwisko niepubliczne >>
Temat
Scieżki rowerowe [#88]
Data
9 Marzec 2022 21:16
Do
Koszalin
Status
Oczekiwanie na odpowiedź — email dostawa jest w toku...
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez nadesłanie na adres e-mail podany w niniejszej wiadomości na następujące pytanie:
1 .ile kilometrów ścieżek rowerowych jest wybudowane w gminie ? 2. ile kilometrów ścieżek rowerowych jest dopuszczonych do użycia? 3. ile kilometrów ścieżek rowerowych stanowi cześć chodnika w gminie? 4. ile kilometrów ścieżek rowerowych zostało przekształconych z chodnika w ścieżkę rowerową poprzez zmianę oznakowania? 5.ile kilometrów ścieżek rowerowych w gminie posiada kostkę brukową za swoją nawierzchnie? 6. w ilu miejscach w gminie ścieżki rowerowe kończą swój bieg przechodząc w chodnik lub jezdnie?
Proszę o przesłanie informacji w treści wiadomości ewentualnie również w załączniku. Z poważaniem << Imię i nazwisko usunięte >> << Imię i nazwisko usunięte >> Numer Zapytania: 88 Odpowiedz Do: <<adres e-mail>> Prześlij duże pliki dla tego żądania tutaj: https://zapytajwladze.pl/r/88/ Adres Pocztowy: << Imię i nazwisko usunięte >> << Imię i nazwisko usunięte >> << Adres usunięty >>
Z poważaniem, << Imię i nazwisko niepubliczne >>
<< Imię i nazwisko niepubliczne >>
Szanowni Państwo, Moje zapytanie o informację publiczną "Scieżki rowerowe" (09-03-2022, #88) nie otrzym…
Do Koszalin Szczegóły
Od
<< Imię i nazwisko niepubliczne >>
Temat
Odp: Scieżki rowerowe [#88]
Data
7 Kwiecień 2022 21:26
Do
Koszalin
Status
email dostawa jest w toku...
Szanowni Państwo, Moje zapytanie o informację publiczną "Scieżki rowerowe" (09-03-2022, #88) nie otrzymało odpowiedzi w czasie wyznaczonym przez prawo i jest obecnie opóźnione o 15 dni. Proszę poinformować mnie o statusie przetwarzania zapytania w innym przypadku będę zmuszony złożyć skargę do sądu administracyjnego. Z poważaniem, << Imię i nazwisko usunięte >> << Imię i nazwisko usunięte >> Numer Zapytania: 88 Odpowiedz Do: <<adres e-mail>> Prześlij duże pliki dla tego żądania tutaj: https://zapytajwladze.pl/r/88/
– Koszalin
UM Koszalin – Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w spr. danych dotyczących ścieżek rowerow…
Od
Koszalin
Temat
UM Koszalin – Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w spr. danych dotyczących ścieżek rowerowych w Koszalinie
Data
20 Kwiecień 2022 07:14
Status
Zapytanie zakończone
Outlook-axnz2cdv.png
3,1 KB
Outlook-dlnf2kt3.png
6,9 KB


[cid:62626d7b-ea41-4f06-afef-23b6daeb80a6] OA-I-3.1431.89..2022.MR Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 07 kwietnia 2022 r. w sprawie danych dotyczących ścieżek rowerowych w Koszalinie. Proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi. mgr [zaciemnione] Główny specjalista [cid:d5de6cd1-7c57-4bb7-b34d-f23f4ddbd263] Wydział Organizacyjno-Administracyjny Urząd Miejski w Koszalinie 75-007 Koszalin; Rynek Staromiejski 6-7 tel. 94 34 88 613; fax 94 34 88 625 e-mail: [zaciemnione] www.koszalin.pl<https://poczta.um.ko…
<< Imię i nazwisko niepubliczne >>
Odp: UM Koszalin – Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w spr. danych dotyczących ścieżek ro…
Do Koszalin Szczegóły
Od
<< Imię i nazwisko niepubliczne >>
Temat
Odp: UM Koszalin – Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w spr. danych dotyczących ścieżek rowerowych w Koszalinie [#88]
Data
20 Kwiecień 2022 10:37
Do
Koszalin
Status
email dostawa jest w toku...
Szanowna Pani, Państwa wiadomość i odpowiedź pojawia się automatycznie na stronie zapytajwladze.pl , co sami możecie sprawdzić. Potwierdzam więc jej pojawienie się na portalu. .. Z poważaniem << Imię i nazwisko usunięte >> << Imię i nazwisko usunięte >> Numer Zapytania: 88 Odpowiedz Do: <<adres e-mail>> Prześlij duże pliki dla tego żądania tutaj: https://zapytajwladze.pl/r/88/