(Transparentna Polska)
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) w…
Do Płock Szczegóły
Od
(Transparentna Polska)
Temat
Scieżki rowerowe [#380]
Data
23 Kwiecień 2023 21:02
Do
Płock
Status
Oczekiwanie na odpowiedź — email dostawa jest w toku...
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej ewentualnie informacji o środowisku i jego ochronie poprzez nadesłanie na adres e-mail podany w niniejszej wiadomości odpowiedzi na następujące pytanie (ewentualnie prośbę o nadesłanie dokumentu w formie elektronicznej):
1. Ile jest dróg dla rowerów na ternie gminy w długości kilometrów? 2. Ile jest dróg dla rowerów i pieszych na terenie gminy w długości kilometrów? 3. Ile jest pasów ruchu dla rowerów w tym kontrapasow na terenie gminy w długości kilometrów? 4. czy są buspasy z dopuszczonym ruchem rowerowym i ile ich jest i jaka jest ich długość w długości kilometrów? 5. czy i ile jest chodników i alej z dopuszczonym ruchem rowerowym w parkach w długości kilometrów? Transparentna Polska sp. z o.o.
Proszę o przesłanie informacji w treści wiadomości i dla potwierdzenia jej pochodzenia również w załączniku. Proszę o nie przesyłanie plików w następujących formatach zip, docx, odt. Preferowane są pliki pdf. Z poważaniem Numer Zapytania: 380 Maila z odpowiedzią proszę wyłączenie kierować na adres poniżej wskazany adres email ( proszę nikogo nie załączać do wiadomości i nie kierować odpowiedzi na inne maile): <<adres e-mail>> Proszę o przysyłanie dużych plików na poniższy adres: https://zapytajwladze.pl/r/380/
Z poważaniem, (Transparentna Polska)
Agnieszka Kopera – Płock
Odpowiedź na inf. publiczną
Witam, w załączeniu przekazuję odpowiedź na inf. publiczną
Od
Agnieszka Kopera – Płock
Temat
Odpowiedź na inf. publiczną
Data
4 Maj 2023 11:32
Status
Zapytanie zakończone
Niezatwierdzone załączniki:
Odpowiednainf.publiczn.pdf
248,3 KB
Witam, w załączeniu przekazuję odpowiedź na inf. publiczną
Hanna Ogeniewska – Miejski Zarząd Dróg w Płocku
Dzień Dobry. Miejski Zarząd Dróg przesyła w załączeniu pismo. Z poważaniem
Od
Hanna Ogeniewska – Miejski Zarząd Dróg w Płocku
Temat
Data
8 Maj 2023 14:06
zaciemnione
526,8 KB
Dzień Dobry. Miejski Zarząd Dróg przesyła w załączeniu pismo. Z poważaniem
Hanna Ogeniewska – Miejski Zarząd Dróg w Płocku
FW: wezwanie do usunięcia braków Miejski Zarząd Dróg w Płocku informuje, że zgodnie z art. 64 par.2 Ustawy z dnia …
Od
Hanna Ogeniewska – Miejski Zarząd Dróg w Płocku
Temat
FW: wezwanie do usunięcia braków
Data
23 Maj 2023 10:46
Miejski Zarząd Dróg w Płocku informuje, że zgodnie z art. 64 par.2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) złożonym przez Państwo wnioskiem drogą e-mail brak jest ustalonych we wniosku osoby od której pochodzi. W związku z czym Miejski Zarząd Dróg w Płocku wzywa Państwa do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tego pozostawi wniosek bez rozpoznania. From: Hanna Ogeniewska [mailto:<<adres e-mail>>] Sent: Monday, May 08, 2023 2:07 PM To: '<<adres e-mail>>' Subject: Dzień Dobry. Miejski Zarząd Dróg przesyła w załączeniu pismo. Z poważaniem