(Transparentna Polska)
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) w…
Do Nowy Sącz Szczegóły
Od
(Transparentna Polska)
Temat
Scieżki rowerowe [#374]
Data
23 Kwiecień 2023 21:01
Do
Nowy Sącz
Status
Oczekiwanie na odpowiedź — email dostawa jest w toku...
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej ewentualnie informacji o środowisku i jego ochronie poprzez nadesłanie na adres e-mail podany w niniejszej wiadomości odpowiedzi na następujące pytanie (ewentualnie prośbę o nadesłanie dokumentu w formie elektronicznej):
1. Ile jest dróg dla rowerów na ternie gminy w długości kilometrów? 2. Ile jest dróg dla rowerów i pieszych na terenie gminy w długości kilometrów? 3. Ile jest pasów ruchu dla rowerów w tym kontrapasow na terenie gminy w długości kilometrów? 4. czy są buspasy z dopuszczonym ruchem rowerowym i ile ich jest i jaka jest ich długość w długości kilometrów? 5. czy i ile jest chodników i alej z dopuszczonym ruchem rowerowym w parkach w długości kilometrów? Transparentna Polska sp. z o.o.
Proszę o przesłanie informacji w treści wiadomości i dla potwierdzenia jej pochodzenia również w załączniku. Proszę o nie przesyłanie plików w następujących formatach zip, docx, odt. Preferowane są pliki pdf. Z poważaniem Numer Zapytania: 374 Maila z odpowiedzią proszę wyłączenie kierować na adres poniżej wskazany adres email ( proszę nikogo nie załączać do wiadomości i nie kierować odpowiedzi na inne maile): <<adres e-mail>> Proszę o przysyłanie dużych plików na poniższy adres: https://zapytajwladze.pl/r/374/
Z poważaniem, (Transparentna Polska)
– Nowy Sącz
Pismo, Symbol: WOR.RKS.1431.2.60.2023(3) [KWRID: 588096] Dzień dobry, Otrzymałeś pismo w sprawie wysyłane automa…
Od
Nowy Sącz
Temat
Pismo, Symbol: WOR.RKS.1431.2.60.2023(3) [KWRID: 588096]
Data
8 Maj 2023 16:30
Status
Zapytanie zakończone
Dzień dobry, Otrzymałeś pismo w sprawie wysyłane automatycznie z systemu e-Dok. Proszę o potwierdzenie odbioru. Informacje o otrzymanym piśmie: ------------------------------- Symbol pisma: WOR.RKS.1431.2.60.2023(3) Data pisma: 2023-05-08 Dotyczy: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. ścieżek rowerowych #374 Osoba do kontaktu: Angelika Zwolińska-Kornaś (Inspektor) Telefon: 583 Treść odpowiedzi: Transparentna Polska Sp. z o.o. <<adres e-mail>> Znak: WOR.RKS.1431.2.60.2023 Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej dot. ścieżek rowerowych #374 Szanowni Państwo, W odpowiedzi na zagadnienia 1-4 wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 23 kwietnia br. (nr zapytania 374) przesyłam dane z Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu: Ad 1. 19 44 km. Ad 2. 17,24 km. Ad 3. 4 pasy ruchu dla rowerów o długości łącznej 891,99 mb. 0 kontrapasów. Ad 4. 0 buspasów. W Nowym Sączu występują drogi z elementami buspasów tj. przy ul. Królowej Jadwigi oraz przy ul. Kazimierza Wielkiego. W zakresie zagadnienia określonego w pkt 5 wniosku - Wydział Komunalnej Obsługi Miasta tut. Urzędu i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji administrujące nowosądeckimi parkami poinformowali, że na terenie nowosądeckich parków nie ma ścieżek przeznaczonych stricte do jazdy rowerem. Po alejkach parków można jeździć m.in. rowerami zachowując zasady bezpieczeństwa z zastrzeżeniem, że rowerzyści nie mają pierwszeństwa przed pieszymi. Długość alei na terenie nowosądeckich parków ok. 7,76 km. Z poważaniem