<< Imię i nazwisko niepubliczne >>
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) w…
Do Prezes Rady Ministrów Szczegóły
Od
<< Imię i nazwisko niepubliczne >>
Temat
Pytanie o faktury [#210]
Data
4 Wrzesień 2022 20:23
Do
Prezes Rady Ministrów
Status
Oczekiwanie na odpowiedź — email dostawa jest w toku...
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez nadesłanie na adres e-mail podany w niniejszej wiadomości odpowiedzi na następujące pytanie (ewentualnie prośbę o nadesłanie dokumentu):
Ile w zeszłym roku kancelaria wydała na reklamy konta na facebooku konto: "Mateusz Morawiecki" proszę również przesłać wszelkie faktury dokumenty księgowe wystawione przez Facebook Ireland Limited Kancelarii Prezesa Rady Ministrów?
Proszę o przesłanie informacji w treści wiadomości i dla potwierdzenia jej pochodzenia również w załączniku. Proszę o nie przesyłanie plików w następujących formatach zip, docx, odt. Preferowane są pliki pdf. Z poważaniem << Imię i nazwisko usunięte >> << Imię i nazwisko usunięte >> Numer Zapytania: 210 Maila z odpowiedzią proszę wyłączenie kierować na adres poniżej wskazany adres email ( proszę nikogo nie załączać do wiadomości i nie kierować odpowiedzi na inne maile): <<adres e-mail>> Proszę o przysyłanie dużych plików na poniższy adres: https://zapytajwladze.pl/r/210/
Z poważaniem, << Imię i nazwisko niepubliczne >>
bip – Prezes Rady Ministrów
Szanowna Pani, w odpowiedzi na poniższy wniosek informuję, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie prowadziła i n…
Od
bip – Prezes Rady Ministrów
Temat
RE: Pytanie o faktury [#210]
Data
9 Wrzesień 2022 13:06
Status
Zapytanie zakończone
Szanowna Pani, w odpowiedzi na poniższy wniosek informuję, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie prowadziła i nie prowadzi konta "Mateusz Morawiecki" na Facebooku. Wobec powyższego informuję, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie posiada wnioskowanych informacji. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, do udostępniania informacji publicznej zobowiązane są podmioty będące w posiadaniu wnioskowanych informacji. Tym samym, organ nie dysponując daną informacją publiczną nie może jej udostępnić. Powyższe stanowisko potwierdza ugruntowane w tej kwestii orzecznictwo sądów administracyjnych (m.in. wyrok NSA w Warszawie z dnia 12 marca 2014 r. I OSK 444/14, WSA w Warszawie z dnia 22 marca 2012 r. II SAB/Wa 32/12 i wyrok WSA w Krakowie z dnia 21 czerwca 2013 r., II SAB/Kr 57/13). Z poważaniem,