(Transparentna Polska)
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) w…
Do Włocławek Szczegóły
Od
(Transparentna Polska)
Temat
Informcje na temat wycinek drzew [#304]
Data
23 Kwiecień 2023 20:42
Do
Włocławek
Status
Oczekiwanie na odpowiedź — email dostawa jest w toku...
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej ewentualnie informacji o środowisku i jego ochronie poprzez nadesłanie na adres e-mail podany w niniejszej wiadomości odpowiedzi na następujące pytanie (ewentualnie prośbę o nadesłanie dokumentu w formie elektronicznej):
Ile drzew wycięto w latach 2015-2022 włącznie? Co do ilu drzew odmówiono wycinki? Ile drzew jest na terenie organu w ogóle lub na terenie zarządzanym przez organ, czy w są w tym zakresie prowadzone jakiekolwiek statystki ? W ilu przypadkach postępowań w sprawach wycinek drzew powołano biegłych i ile wydano opinii celem sprawdzenia wartości przyrodniczej drzew i oceny ich stanu przed wycinką? Czy są prowadzone statystki ile drzew przeżyło w ramach nowych nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej? Czy organ samodzielnie sprawdza czy nowe drzewa w ramach nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej zostały posadzone? Transparentna Polska sp. z o.o.
Proszę o przesłanie informacji w treści wiadomości i dla potwierdzenia jej pochodzenia również w załączniku. Proszę o nie przesyłanie plików w następujących formatach zip, docx, odt. Preferowane są pliki pdf. Z poważaniem Numer Zapytania: 304 Maila z odpowiedzią proszę wyłączenie kierować na adres poniżej wskazany adres email ( proszę nikogo nie załączać do wiadomości i nie kierować odpowiedzi na inne maile): <<adres e-mail>> Proszę o przysyłanie dużych plików na poniższy adres: https://zapytajwladze.pl/r/304/
Z poważaniem, (Transparentna Polska)
Maja Skibińska – Włocławek
Woclawek 28 kwietnia 2023r. s.1431.7.2023 Transparentna Polska Sp, z o.o. Odpowiadajqc na maila 223 kwietnia 2023r…
Od
Maja Skibińska – Włocławek
Temat
FW: Informcje na temat wycinek drzew [#304]
Data
28 Kwiecień 2023 11:58
Woclawek 28 kwietnia 2023r. s.1431.7.2023 Transparentna Polska Sp, z o.o. Odpowiadajqc na maila 223 kwietnia 2023r. w sprawie informacji dotyczqcej dzew na terenie m. Wloclawek informulq: lle drzew wyciqto w latach 2015-2022 wlqcznie? - tut. organ nie prowadzi statystyk w tej sprawie z uwagi na fakt, i2 decyzje/zgloszenia na usunigcie dzewikzew6w nie sq nakazami, z ktdrych wnioskodawca musi sig wywi4zywad. Sq zezwoleniami, kt6re dajq pewne uprawnienia i tylko od wnioskod avrcy zaleZy czy z nich skozysta. Co do ilu drzew odm6wiono wycinki? - z uwagi na fakt, ii nie wskazano jakich lat ta informacja ma dotyczyi w 2022r. odm6wiono wycinki na 93 drzewa. lle drzew jest na terenie organu w og6le lub na terenie zarzqdzanym przez organ, czy w sa w tym zakresie prowadzone jakiekolwiek statystki ? - nie sq prowadzone statystyki. W ilu przypadkach postqpowari w sprawach wycinek drzew powolano biegfych i ile wydano opinii celem sprawdzenia wartosci przyrodniczej drzew i oceny ich stanu przed wycinkE? - z uwagi na fakt, ii nie wskazano jakich lat ta informacja ma dotyczyC w 2022r. biegly nie byl poworywany. Czy sq prowadzone statystki ile drzew przeiylo w ramach nowych nasadzen tj. kompensacji przyrodniczej? - statystyki nie sq prowadzone. Nasadzenia se monitorowane zSodnie z treicia wydanych declzji. 6, Czy organ samodzielnie sprawdza czy nowe drzewa w ramach nasadzefi tj. kompensacji przyrodniczej zostaly posadzone? - Tak.