(Transparentna Polska)
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) w…
Do Tarnobrzeg Szczegóły
Od
(Transparentna Polska)
Temat
Informcje na temat wycinek drzew [#300]
Data
23 Kwiecień 2023 20:41
Do
Tarnobrzeg
Status
Oczekiwanie na odpowiedź — email dostawa jest w toku...
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej ewentualnie informacji o środowisku i jego ochronie poprzez nadesłanie na adres e-mail podany w niniejszej wiadomości odpowiedzi na następujące pytanie (ewentualnie prośbę o nadesłanie dokumentu w formie elektronicznej):
Ile drzew wycięto w latach 2015-2022 włącznie? Co do ilu drzew odmówiono wycinki? Ile drzew jest na terenie organu w ogóle lub na terenie zarządzanym przez organ, czy w są w tym zakresie prowadzone jakiekolwiek statystki ? W ilu przypadkach postępowań w sprawach wycinek drzew powołano biegłych i ile wydano opinii celem sprawdzenia wartości przyrodniczej drzew i oceny ich stanu przed wycinką? Czy są prowadzone statystki ile drzew przeżyło w ramach nowych nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej? Czy organ samodzielnie sprawdza czy nowe drzewa w ramach nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej zostały posadzone? Transparentna Polska sp. z o.o.
Proszę o przesłanie informacji w treści wiadomości i dla potwierdzenia jej pochodzenia również w załączniku. Proszę o nie przesyłanie plików w następujących formatach zip, docx, odt. Preferowane są pliki pdf. Z poważaniem Numer Zapytania: 300 Maila z odpowiedzią proszę wyłączenie kierować na adres poniżej wskazany adres email ( proszę nikogo nie załączać do wiadomości i nie kierować odpowiedzi na inne maile): <<adres e-mail>> Proszę o przysyłanie dużych plików na poniższy adres: https://zapytajwladze.pl/r/300/
Z poważaniem, (Transparentna Polska)
– Tarnobrzeg
Dot. Wniosku o udostepnienie informacji o środowisku w zakresie liczby wyciętych drzew W związku z wnioskiem z dni…
Od
Tarnobrzeg
Temat
Dot. Wniosku o udostepnienie informacji o środowisku w zakresie liczby wyciętych drzew
Data
8 Maj 2023 12:15
W związku z wnioskiem z dnia 23 kwietnia 2023 r. o udostępnienie informacji w zakresie liczby drzew wyciętych w latach 2015-2022, proszę o sprecyzowanie roszczenia w następującym zakresie: 1. Czy dane w zakresie liczby drzew wyciętych w latach 2015-2022 mają dotyczyć wycinek wyłącznie na terenach będących własnością Miasta Tarnobrzeg? Nadmieniam, iż Prezydent Miasta Tarnobrzega udziela zezwoleń na usuwanie drzew oraz przyjmuje zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew od osób fizycznych, jednakże nie sprawuje kontroli nad realizacją udzielonych zezwoleń i przyjmowanych zgłoszeń tj. czy jednostka lub osoba skorzystały ze swoich uprawnień. 2. Czy dane w zakresie odmowy wycinki drzew mają dotyczyć zezwoleń udzielanych przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega oraz sprzeciwów do zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew składanych przez osoby fizyczne, czy też zezwoleń udzielanych Miastu Tarnobrzeg przez organ uprawniony tj. w naszym przypadku Marszalka Województwa Podkarpackiego, w odniesieniu do terenów będących własnością Miasta Tarnobrzeg? 3. Jakiego okresu czasu mają dotyczyć dane w zakresie przeżywalności drzew posadzonych w ramach kompensacji przyrodniczej? Z uwagi na szeroki zakres czasowy informacji i czas niezbędny do jej przygotowania, wnoszę jak wyżej.
(Transparentna Polska)
Odp: Dot. Wniosku o udostepnienie informacji o środowisku w zakresie liczby wyciętych drzew [#300]
Szanowni Państw…
Do Tarnobrzeg Szczegóły
Od
(Transparentna Polska)
Temat
Odp: Dot. Wniosku o udostepnienie informacji o środowisku w zakresie liczby wyciętych drzew [#300]
Data
13 Czerwiec 2023 20:52
Do
Tarnobrzeg
Status
email dostawa jest w toku...
Szanowni Państwo, w odpowiedzi na wiadomość o sprecyzowanie z dnia 8 maja 2023 wskzuję: ad 1 dotyczą wszystkich postępowań o usunięcie drzew na terenie miasta ad 2 dane w zakresie odmowy wycinki drzew mają dotyczyć zezwoleń udzielanych przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega oraz sprzeciwów do zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew składanych przez osoby fizyczne, ad 3 2015-2022 Z poważaniem Numer Zapytania: 300 Maila z odpowiedzią proszę wyłączenie kierować na adres poniżej wskazany adres email ( proszę nikogo nie załączać do wiadomości i nie kierować odpowiedzi na inne maile): <<adres e-mail>> Proszę o przysyłanie dużych plików na poniższy adres: https://zapytajwladze.pl/r/300/
– Tarnobrzeg
udostępnienia informacji publicznej w przedmiocie liczby wyciętych drzew W związku z wnioskiem z dnia 23 kwietnia …
Od
Tarnobrzeg
Temat
udostępnienia informacji publicznej w przedmiocie liczby wyciętych drzew
Data
26 Czerwiec 2023 13:04
Niezatwierdzone załączniki:
Informacja26.06.2023.pdf
75,3 KB
W związku z wnioskiem z dnia 23 kwietnia 2023 r. o udostępnienie informacji w zakresie liczby drzew wyciętych w latach 2015-2022 informuję: 1. Ad. 1 w zakresie liczby drzew wyciętych w latach 2015-2022 Miasto Tarnobrzeg nie posiada danych w dotyczących liczby wszystkich drzew usuniętych na terenie Tarnobrzega w latach 2015-2022. Prowadzona jest statystyka dotycząca wyłącznie wycinek i nasadzeń na terenach będących w zarządzie Miasta. Na tych terenach, w latach 2015-2022 Usunięto łącznie 3280 sztuk drzew i posadzono 1692 sztuki drzew. 2. Ad 2 Co do ilu drzew odmówiono wycinki Prezydent Miasta Tarnobrzega w latach 2015-2022 odmówił udzielenia zezwolenia dla 140 sztuk drzew oraz wniósł sprzeciw do zamiaru usunięcia 72 sztuk drzew. 3. Ad.3 Ile drzew jest na terenie zarządzanym przez organ Miasto Tarnobrzeg nie posiada szczegółowej inwentaryzacji drzew na swoim terenie, nie prowadzi statystyk w tym zakresie. 4. Ad 4 W ilu przypadkach postępowań powołano biegłych W latach 2015-2022 Miasto Tarnobrzeg w żadnym postepowaniu administracyjnym nie powoływało biegłych celem ustalenia stanu i wartości przyrodniczej drzew przed wycinką. 5. Ad 5 Czy są prowadzone statystyki ile drzew przeżyło w ramach nowych nasadzeń. Miasto Tarnobrzeg nie prowadzi statystyk w zakresie udatności nowych nasadzeń drzew w ramach kompensacji przyrodniczej. 6. Ad 6 Czy organ samodzielnie sprawdza wykonywanie nasadzeń kompensacyjnych Prezydent Miasta Tarnobrzega prowadzi kontrole weryfikacyjne w zakresie wszystkich nasadzeń kompensacyjnych, których obowiązek wykonania ustalił w swoich decyzjach, a także oceny udatności nasadzeń drzew we wszystkich postępowaniach gdzie została naliczona opłata za usunięcie drzew oraz odroczony na okres 3 lat termin wniesienia opłaty, pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych. Z poważaniem