(Transparentna Polska)
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) w…
Do Świnoujście Szczegóły
Od
(Transparentna Polska)
Temat
Informcje na temat wycinek drzew [#299]
Data
23 Kwiecień 2023 20:41
Do
Świnoujście
Status
Oczekiwanie na odpowiedź — email dostawa jest w toku...
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej ewentualnie informacji o środowisku i jego ochronie poprzez nadesłanie na adres e-mail podany w niniejszej wiadomości odpowiedzi na następujące pytanie (ewentualnie prośbę o nadesłanie dokumentu w formie elektronicznej):
Ile drzew wycięto w latach 2015-2022 włącznie? Co do ilu drzew odmówiono wycinki? Ile drzew jest na terenie organu w ogóle lub na terenie zarządzanym przez organ, czy w są w tym zakresie prowadzone jakiekolwiek statystki ? W ilu przypadkach postępowań w sprawach wycinek drzew powołano biegłych i ile wydano opinii celem sprawdzenia wartości przyrodniczej drzew i oceny ich stanu przed wycinką? Czy są prowadzone statystki ile drzew przeżyło w ramach nowych nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej? Czy organ samodzielnie sprawdza czy nowe drzewa w ramach nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej zostały posadzone? Transparentna Polska sp. z o.o.
Proszę o przesłanie informacji w treści wiadomości i dla potwierdzenia jej pochodzenia również w załączniku. Proszę o nie przesyłanie plików w następujących formatach zip, docx, odt. Preferowane są pliki pdf. Z poważaniem Numer Zapytania: 299 Maila z odpowiedzią proszę wyłączenie kierować na adres poniżej wskazany adres email ( proszę nikogo nie załączać do wiadomości i nie kierować odpowiedzi na inne maile): <<adres e-mail>> Proszę o przysyłanie dużych plików na poniższy adres: https://zapytajwladze.pl/r/299/
Z poważaniem, (Transparentna Polska)
– Świnoujście
dot. informacji publicznej Dzień dobry W załączniku oraz poniżej przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udz…
Od
Świnoujście
Temat
dot. informacji publicznej
Data
15 Czerwiec 2023 14:14
Niezatwierdzone załączniki:
TransparentnaPolska.pdf
892,0 KB
Dzień dobry W załączniku oraz poniżej przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej. Proszę o potwierdzenie otrzymania. Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, który wpłynął do tut. urzędu 23 kwietnia 2023r. i odpowiedzi organu z dnia 9 maja numer pisma BIK.1431.54.2023.HL, na podstawie informacji z Wydziału Infrastruktury i Zieleni Miejskiej poniżej przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania złożone w ww. wniosku: 1. W latach 2015-2022 wycięto około 13000 drzew. Wycinki związane były z prowadzeniem przez Gminę Miasto Świnoujście dużych inwestycji (m. in.: "Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu - budowa tunelu pod Świną", Centrum Usług Mulnik, budowa Przedszkola Miejskiego przy ulicy Bydgoskiej oraz przebudowa ulicy Bydgoskiej , budowa Zakładu Opieki Długoterminowej) 2. Gmina Miasto Świnoujście nie prowadzi statystyk co do ilości drzew na które nie wydano zgód na wycinki. 3. Gmina Miasto Świnoujście nie posiada aktualnej inwentaryzacji całej zieleni w mieście, jednakże w przyszłym roku budżetowym planowane jest zlecenie przeprowadzenia inwentaryzacji zieleni na terenie Gminy Miasto Świnoujście. 4. W przypadku decyzji wydawanych przez Gminę Miasto Świnoujście procedura wydawania decyzji zezwalającej lub odmowa wydania zezwolenia na wycinki, każdorazowo przewiduje ocenę jakościową drzew wymienionych we wniosku. Gmina zatrudnia pracowników posiadających uprawnienie do przeprowadzania takiej oceny. W przypadku decyzji wydawanych na rzecz Gminy, każdorazowo kontrola zasadności wniosku dokonywana jest przez organ wydający decyzje. 5. Gmina nie prowadzi statystyk w zakresie ilości drzew, które zachowały żywotność w ramach nasadzeń kompensacyjnych. Jednakże, każdorazowo realizacja zapisów decyzji zezwalających na wycinki w zamian za nasadzenia kompensacyjne, podlega ocenie służb Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, który jest organem wydającym decyzje na rzecz Gminy Miasto Świnoujście. 6. Organ samodzielnie sprawdza realizacje nasadzeń kompensacyjnych w zakresie decyzji wydanych przez Gminę Miasto Świnoujście oraz sprawdza wykonanie nasadzeń kompensacyjnych, których obowiązek realizacji ciąży na Gminie w związku z decyzjami wydanymi na rzecz Gminy przez Marszałka Województwa zachodniopomorskiego. Hanna Lachowska Główny Specjalista tel. 91 327 86 04 Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych Urząd Miasta Świnoujście <http://www.swinoujscie.pl/> www.swinoujscie.pl Administrator/Gmina Miasto Świnoujście/Urząd Miasta Świnoujście z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5, informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO. Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Świnoujście/Urzędzie Miasta Świnoujście: Dane kontaktowe: Inspektor ochrony danych: Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście, telefon: 91 3278595, e-mail: <<adres e-mail>> Informuję o prawie żądania od Urzędu Miasta Świnoujście dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym w RODO. Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora/Gminy Miasto Świnoujście/Urzędu Miasta Świnoujście zamieszczona jest na stronie BIP oraz na stronie http://www.swinoujscie.pl/pl/contents/c…