(Transparentna Polska)
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) w…
Do Rzeszów Szczegóły
Od
(Transparentna Polska)
Temat
Informcje na temat wycinek drzew [#291]
Data
23 Kwiecień 2023 20:41
Do
Rzeszów
Status
Oczekiwanie na odpowiedź — email dostawa jest w toku...
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej ewentualnie informacji o środowisku i jego ochronie poprzez nadesłanie na adres e-mail podany w niniejszej wiadomości odpowiedzi na następujące pytanie (ewentualnie prośbę o nadesłanie dokumentu w formie elektronicznej):
Ile drzew wycięto w latach 2015-2022 włącznie? Co do ilu drzew odmówiono wycinki? Ile drzew jest na terenie organu w ogóle lub na terenie zarządzanym przez organ, czy w są w tym zakresie prowadzone jakiekolwiek statystki ? W ilu przypadkach postępowań w sprawach wycinek drzew powołano biegłych i ile wydano opinii celem sprawdzenia wartości przyrodniczej drzew i oceny ich stanu przed wycinką? Czy są prowadzone statystki ile drzew przeżyło w ramach nowych nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej? Czy organ samodzielnie sprawdza czy nowe drzewa w ramach nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej zostały posadzone? Transparentna Polska sp. z o.o.
Proszę o przesłanie informacji w treści wiadomości i dla potwierdzenia jej pochodzenia również w załączniku. Proszę o nie przesyłanie plików w następujących formatach zip, docx, odt. Preferowane są pliki pdf. Z poważaniem Numer Zapytania: 291 Maila z odpowiedzią proszę wyłączenie kierować na adres poniżej wskazany adres email ( proszę nikogo nie załączać do wiadomości i nie kierować odpowiedzi na inne maile): <<adres e-mail>> Proszę o przysyłanie dużych plików na poniższy adres: https://zapytajwladze.pl/r/291/
Z poważaniem, (Transparentna Polska)
Centrum Kontaktu Urzędu Miasta Rzeszowa – Rzeszów
CK.1431.120.2023 Pismo w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej Szanowny Panie/Szanowna Pani, w za…
Od
Centrum Kontaktu Urzędu Miasta Rzeszowa – Rzeszów
Temat
CK.1431.120.2023 Pismo w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej
Data
8 Maj 2023 15:11
Status
Oczekiwanie na odpowiedź
Szanowny Panie/Szanowna Pani, w załączeniu przesyłam pismo w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości. Ponadto, zgodnie z żądaniem zawartym we wniosku poniżej zamieszczam treść pisma: "W nawiązaniu do wniosku z dnia 23 kwietnia 2023 r. o udostępnienie informacji na temat wycinki drzew w latach 2015-2022, uprzejmie informuję, że przedmiotowy wniosek nie może być rozpatrzony w terminie określonym w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902 t.j.), z uwagi na szeroki zakres czasowy żądania oraz konieczność analizy dokumentacji archiwalnej, co stanowi czynność pracochłonną i czasochłonną. Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 13. ust. 2 wyżej wymienionej ustawy, informuję, że odpowiedź na przedmiotowy wniosek zostanie udzielona w terminie nieprzekraczającym 2 miesięcy od daty wpływu wniosku do urzędu". Z poważaniem
Centrum Kontaktu Urzędu Miasta Rzeszowa – Rzeszów
CK.1431.120.2023 odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Dzień dobry, w załączeniu przekazuję …
Od
Centrum Kontaktu Urzędu Miasta Rzeszowa – Rzeszów
Temat
CK.1431.120.2023 odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data
23 Czerwiec 2023 14:44
Niezatwierdzone załączniki:
CK.1431.120.2023....pdf
158,6 KB
CK.1431.120.2023....pdf.xades
223,8 KB
Dzień dobry, w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek z dnia 23 kwietnia 2023 r. o udostępnienie informacji publicznej. Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości. Z poważaniem,