(Transparentna Polska)
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) w…
Do Przemyśl Szczegóły
Od
(Transparentna Polska)
Temat
Informcje na temat wycinek drzew [#287]
Data
23 Kwiecień 2023 20:41
Do
Przemyśl
Status
Oczekiwanie na odpowiedź — email dostawa jest w toku...
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej ewentualnie informacji o środowisku i jego ochronie poprzez nadesłanie na adres e-mail podany w niniejszej wiadomości odpowiedzi na następujące pytanie (ewentualnie prośbę o nadesłanie dokumentu w formie elektronicznej):
Ile drzew wycięto w latach 2015-2022 włącznie? Co do ilu drzew odmówiono wycinki? Ile drzew jest na terenie organu w ogóle lub na terenie zarządzanym przez organ, czy w są w tym zakresie prowadzone jakiekolwiek statystki ? W ilu przypadkach postępowań w sprawach wycinek drzew powołano biegłych i ile wydano opinii celem sprawdzenia wartości przyrodniczej drzew i oceny ich stanu przed wycinką? Czy są prowadzone statystki ile drzew przeżyło w ramach nowych nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej? Czy organ samodzielnie sprawdza czy nowe drzewa w ramach nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej zostały posadzone? Transparentna Polska sp. z o.o.
Proszę o przesłanie informacji w treści wiadomości i dla potwierdzenia jej pochodzenia również w załączniku. Proszę o nie przesyłanie plików w następujących formatach zip, docx, odt. Preferowane są pliki pdf. Z poważaniem Numer Zapytania: 287 Maila z odpowiedzią proszę wyłączenie kierować na adres poniżej wskazany adres email ( proszę nikogo nie załączać do wiadomości i nie kierować odpowiedzi na inne maile): <<adres e-mail>> Proszę o przysyłanie dużych plików na poniższy adres: https://zapytajwladze.pl/r/287/
Z poważaniem, (Transparentna Polska)
Wydział Gospodarki Komunalnej – Przemyśl
Przemyśl, 28.04.2023 r. Prezydent Miasta Przemyśla Rynek 1 37-700 Przemyśl Transparentna Polska Sp. z o.o. <…
Od
Wydział Gospodarki Komunalnej – Przemyśl
Temat
FW: Informcje na temat wycinek drzew [#287]
Data
28 Kwiecień 2023 14:10
Status
Zapytanie zakończone
Przemyśl, 28.04.2023 r. Prezydent Miasta Przemyśla Rynek 1 37-700 Przemyśl Transparentna Polska Sp. z o.o. <<adres e-mail>> WEZWANIE DO WYKAZANIA SZCZEGÓLNEJ ISTOTNOŚCI DLA INTERESU PUBLICZNEGO PRZETWORZENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ W związku z otrzymaniem w dniu 24 kwietnia 2023 r. wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 23 kwietnia 2023 r. po wnikliwej analizie jego treści stwierdzam, że zakres wnioskowanej informacji obejmuje obowiązek przetworzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Biorąc pod uwagę powszechną opinię wyrażaną przez sądy administracyjne dla właściwego rozstrzygnięcia wniosku wymagającego przetworzenia informacji publicznej, podmiot zobowiązany powinien wezwać wnioskodawcę do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego, by dokonywać wnioskowanego przetworzenia. Wzywam do wykazania w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, w jakim zakresie występuje szczególna istotność dla interesu publicznego, by dokonać przetworzenia żądanych informacji publicznych. W razie braku odpowiedzi we wskazanym terminie podmiot zobowiązany samodzielnie dokona oceny, czy w sprawie zachodzi szczególna istotność dla interesu publicznego, by dokonać przetworzenia wnioskowanych informacji publicznych. Naczelny Sąd Administracyjny wyraził stanowisko, zgodnie z którym „wnioskodawca żądający informacji publicznej przetworzonej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. dla jej uzyskania powinien wykazać nie tylko, że jest ona ważna dla dużego kręgu potencjalnych odbiorców, ale również, że jej uzyskanie stwarza realną możliwość wykorzystania uzyskanych danych dla poprawy funkcjonowania organów administracji i lepszej ochrony interesu publicznego” (wyrok z dnia 2014-01-10, I OSK 2111/13, LEX nr 1477545). Z up. PREZYDENTA MIASTA mgr Karol Wilk Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Wydział Gospodarki Komunalnej – Przemyśl
zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej W załączeniu przesyłam zawi…
Od
Wydział Gospodarki Komunalnej – Przemyśl
Temat
zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej
Data
10 Maj 2023 12:40
Niezatwierdzone załączniki:
zawiadomienieozakoczeniupostpowaniaTransparentnaPolskaSp.zo.o.....pdf
329,4 KB
W załączeniu przesyłam zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej. z up. Prezydenta Miasta Przemyśla Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu Karol Wilk
Wydział Gospodarki Komunalnej – Przemyśl
Decyzja W załączeniu przesyłam decyzję w sprawie udostępnienia informacji publicznej. Z upoważnienia Prezyd…
Od
Wydział Gospodarki Komunalnej – Przemyśl
Temat
Decyzja
Data
15 Maj 2023 11:57
W załączeniu przesyłam decyzję w sprawie udostępnienia informacji publicznej. Z upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla Dawid Geleta Główny Specjalista