(Transparentna Polska)
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) w…
Do Legnica Szczegóły
Od
(Transparentna Polska)
Temat
Informcje na temat wycinek drzew [#276]
Data
23 Kwiecień 2023 20:41
Do
Legnica
Status
Oczekiwanie na odpowiedź — email dostawa jest w toku...
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej ewentualnie informacji o środowisku i jego ochronie poprzez nadesłanie na adres e-mail podany w niniejszej wiadomości odpowiedzi na następujące pytanie (ewentualnie prośbę o nadesłanie dokumentu w formie elektronicznej):
Ile drzew wycięto w latach 2015-2022 włącznie? Co do ilu drzew odmówiono wycinki? Ile drzew jest na terenie organu w ogóle lub na terenie zarządzanym przez organ, czy w są w tym zakresie prowadzone jakiekolwiek statystki ? W ilu przypadkach postępowań w sprawach wycinek drzew powołano biegłych i ile wydano opinii celem sprawdzenia wartości przyrodniczej drzew i oceny ich stanu przed wycinką? Czy są prowadzone statystki ile drzew przeżyło w ramach nowych nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej? Czy organ samodzielnie sprawdza czy nowe drzewa w ramach nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej zostały posadzone? Transparentna Polska sp. z o.o.
Proszę o przesłanie informacji w treści wiadomości i dla potwierdzenia jej pochodzenia również w załączniku. Proszę o nie przesyłanie plików w następujących formatach zip, docx, odt. Preferowane są pliki pdf. Z poważaniem Numer Zapytania: 276 Maila z odpowiedzią proszę wyłączenie kierować na adres poniżej wskazany adres email ( proszę nikogo nie załączać do wiadomości i nie kierować odpowiedzi na inne maile): <<adres e-mail>> Proszę o przysyłanie dużych plików na poniższy adres: https://zapytajwladze.pl/r/276/
Z poważaniem, (Transparentna Polska)
Zbigniew Wróblewski – Legnica
wycinka drzew Dzień dobry. W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przesyłam …
Od
Zbigniew Wróblewski – Legnica
Temat
wycinka drzew
Data
28 Kwiecień 2023 10:58
Dzień dobry. W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przesyłam odpowiedź na przedmiotowy wniosek. ------------------------------------------------------------------------ *ZBIGNIEW WRÓBLEWSKI * Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urząd Miasta Legnica pl. Słowiański 8 59-220 Legnica tel. 76 72-12-174 fax. 76 72-12-115 e-mail: <<adres e-mail>> www.legnica.eu <http://www.legnica.eu> Legnica <http://www.legnica.eu> / Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku./ *SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT* Miasto Legnica - facebook <https://www.facebook.com/MiastoLegnica> Miasto Legnica - Tweeter <https://twitter.com/MiastoLegnica> Miasto Legnica - Instagram <https://www.instagram.com/miasto_legnica/> Miasto Legnica - YouTube <https://www.youtube.com/channel/UCYdel0Yd32NUJcr_SkH1L9w>
Zbigniew Wróblewski – Legnica
wycinka drzew Dzień dobry W uzupełnieniu informacji publicznej dot. wycinki drzew uprzejmie informuję, że: 1.Zarz…
Od
Zbigniew Wróblewski – Legnica
Temat
wycinka drzew
Data
28 Kwiecień 2023 12:10
Dzień dobry W uzupełnieniu informacji publicznej dot. wycinki drzew uprzejmie informuję, że: 1.Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy co roku planuje i wykonuje prace związane z wycinką drzew stwarzających zagrożenie. Ustalenie drzew do wycięcia następuje po przeprowadzonych przeglądach wnętrz podwórzowych administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy i rosnących tam drzew, na wnioski wspólnot mieszkaniowych i ich zarządców na wnioski mieszkańców oraz wnioski właścicieli nieruchomości. Wycięcie drzew wymaga uzyskania zgody właściciela nieruchomości, na której rośnie drzewo – Gminy Legnica oraz decyzji administracyjnej organu wydającego zezwolenie na wycięcie drzewa. W przypadku drzew rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Legnica w administracji Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, organem wydającym zezwolenie na wycięcie drzew jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego lub Wojewódzki Dolnośląski Konserwator Zabytków dla drzew położonych w strefie miasta wpisanej do rejestru zabytków. 2.W latach w 2015 – 2022, Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy dokonał wycięcia 185 drzew obumarłych, chorych lub stwarzających zagrożenie. 3.W 2022 r. Gmina Legnica nie wyraziła zgody na wycięcie jednego drzewa, uzależniając wydanie zgody od wykonania przez właścicieli nieruchomości garażowych oceny dendrologicznej i technicznej wpływu drzewa na budynki garażowe. 4.Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej nie inwentaryzował ilościowo, jakościowo ani gatunkowo drzew rosnących na terenach własności Gminy Legnica administrowanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. 5.W prowadzonych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy postępowaniach o wydanie zezwoleń na wycięcie drzew nie było postepowania, w którym powoływano by biegłego dla celów wydania opinii i sprawdzenia wartości przyrodniczej drzew i oceny ich stanu przed wycinką. 6.Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy nie prowadzi statystyk ile drzew przeżyło w ramach nowych nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej, 7.Kontroli nasadzeń wykonuje organ wydający decyzje administracyjne zezwalające na wycięcie drzew tj. Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzki Dolnośląski Konserwator Zabytków. Ireneusz Piszczałka, kierownik działu eksploatacji w Zarządzie Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy tel. 767238223, e-mail: <<adres e-mail>> ------------------------------------------------------------------------ *ZBIGNIEW WRÓBLEWSKI * Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Urząd Miasta Legnica pl. Słowiański 8 59-220 Legnica tel. 76 72-12-174 fax. 76 72-12-115 e-mail: <<adres e-mail>> www.legnica.eu <http://www.legnica.eu> Legnica <http://www.legnica.eu> / Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku./ *SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT* Miasto Legnica - facebook <https://www.facebook.com/MiastoLegnica> Miasto Legnica - Tweeter <https://twitter.com/MiastoLegnica> Miasto Legnica - Instagram <https://www.instagram.com/miasto_legnica/> Miasto Legnica - YouTube <https://www.youtube.com/channel/UCYdel0Yd32NUJcr_SkH1L9w>