(Transparentna Polska)
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) w…
Do Krosno Szczegóły
Od
(Transparentna Polska)
Temat
Informcje na temat wycinek drzew [#275]
Data
23 Kwiecień 2023 20:41
Do
Krosno
Status
Oczekiwanie na odpowiedź — email dostawa jest w toku...
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej ewentualnie informacji o środowisku i jego ochronie poprzez nadesłanie na adres e-mail podany w niniejszej wiadomości odpowiedzi na następujące pytanie (ewentualnie prośbę o nadesłanie dokumentu w formie elektronicznej):
Ile drzew wycięto w latach 2015-2022 włącznie? Co do ilu drzew odmówiono wycinki? Ile drzew jest na terenie organu w ogóle lub na terenie zarządzanym przez organ, czy w są w tym zakresie prowadzone jakiekolwiek statystki ? W ilu przypadkach postępowań w sprawach wycinek drzew powołano biegłych i ile wydano opinii celem sprawdzenia wartości przyrodniczej drzew i oceny ich stanu przed wycinką? Czy są prowadzone statystki ile drzew przeżyło w ramach nowych nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej? Czy organ samodzielnie sprawdza czy nowe drzewa w ramach nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej zostały posadzone? Transparentna Polska sp. z o.o.
Proszę o przesłanie informacji w treści wiadomości i dla potwierdzenia jej pochodzenia również w załączniku. Proszę o nie przesyłanie plików w następujących formatach zip, docx, odt. Preferowane są pliki pdf. Z poważaniem Numer Zapytania: 275 Maila z odpowiedzią proszę wyłączenie kierować na adres poniżej wskazany adres email ( proszę nikogo nie załączać do wiadomości i nie kierować odpowiedzi na inne maile): <<adres e-mail>> Proszę o przysyłanie dużych plików na poniższy adres: https://zapytajwladze.pl/r/275/
Z poważaniem, (Transparentna Polska)
Jolanta Machowska – Krosno
odp. na zapytanie 275 dot. wycinki drzew i nowych nasadzeń OK.1431.62.2023.F <<adres e-mail>>
Od
Jolanta Machowska – Krosno
Temat
odp. na zapytanie 275 dot. wycinki drzew i nowych nasadzeń
Data
4 Maj 2023 15:42
Status
Oczekiwanie na odpowiedź
OK.1431.62.2023.F <<adres e-mail>> Transparentna Polska sp. z o.o. W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.04.2023 r. wysłany z: <<adres e-mail>> [#275] dot. wycinki drzew oraz nowych nasadzeń informuję, że na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) wnioskowana informacja zostanie udostępniona w terminie najpóźniej do dnia 23 czerwca 2023 r. z uwagi na szeroki zakres wniosku, duży zakres czasowy (lata 2015-2022) oraz konieczność wyszukania i przeanalizowania dużej liczby danych. Z poważaniem
Andrzej Lula – Krosno
Fwd: odp. na zapytanie 275 dot. wycinki drzew i nowych nasadzeń OK.1431.62.2023.F <<adres e-mail>&…
Od
Andrzej Lula – Krosno
Temat
Fwd: odp. na zapytanie 275 dot. wycinki drzew i nowych nasadzeń
Data
23 Czerwiec 2023 11:22
OK.1431.62.2023.F <<adres e-mail>> Transparentna Polska sp. z o.o. W odpowiedzi na wniosek z dnia 23.04.2023 r. wysłany z: <<adres e-mail>> [#275] dot. wycinki drzew oraz nowych nasadzeń informuję, że dane odnośnie wycinek drzew z terenów stanowiących własność Gminy lub pozostających w gminnym zarządzie urząd posiada do 5 lat wstecz. W kolejnych latach wycięto: 2018 r. – 125 drzew 2019 r. – 124 drzewa 2020 r. – 99 drzew 2021 r. – 71 drzew 2022 r. – 275 drzew Odmówiono wycinki: 2018 r. – 5 drzew 2019 r. – 8 drzew 2020 r. – 3 drzew 2021 r. – 0 drzew 2022 r. – 9 drzew Gmina Miasto Krosno nie posiada szczegółowej inwentaryzacji drzew dla terenu całego miasta, jedynie dla niektórych obiektów – np. parków miejskich, cmentarzy. W ostatnich latach nie powoływano biegłych celem sprawdzenia wartości przyrodniczej drzew przed wycinką, zlecano ekspertyzy dla drzew cennych przyrodniczo, jednak nie były to drzewa przeznaczone do wycinki, celem wykonywania ekspertyz była ich ochrona przed wycinką. W ramach ustawowego 3-letniego terminu zachowania żywotności nasadzeń kompensacyjnych są prowadzone działania kontrolne mające na celu weryfikację prawidłowej wegetacji drzew. Sadzonki w kolejnych latach są na bieżąco pielęgnowane, w ramach utrzymania drzew w danym roku i w razie stwierdzenia wypadów są one uzupełniane. Pracownicy Gminy mają obowiązek weryfikacji ilości i jakości posadzonych drzew oraz ich bieżącej kontroli wraz z utrzymaniem po posadzeniu. Andrzej Lula Sekretarz Miasta Krosna