(Transparentna Polska)
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) w…
Do Gliwice Szczegóły
Od
(Transparentna Polska)
Temat
Informcje na temat wycinek drzew [#269]
Data
23 Kwiecień 2023 20:40
Do
Gliwice
Status
Oczekiwanie na odpowiedź — email dostawa jest w toku...
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej ewentualnie informacji o środowisku i jego ochronie poprzez nadesłanie na adres e-mail podany w niniejszej wiadomości odpowiedzi na następujące pytanie (ewentualnie prośbę o nadesłanie dokumentu w formie elektronicznej):
Ile drzew wycięto w latach 2015-2022 włącznie? Co do ilu drzew odmówiono wycinki? Ile drzew jest na terenie organu w ogóle lub na terenie zarządzanym przez organ, czy w są w tym zakresie prowadzone jakiekolwiek statystki ? W ilu przypadkach postępowań w sprawach wycinek drzew powołano biegłych i ile wydano opinii celem sprawdzenia wartości przyrodniczej drzew i oceny ich stanu przed wycinką? Czy są prowadzone statystki ile drzew przeżyło w ramach nowych nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej? Czy organ samodzielnie sprawdza czy nowe drzewa w ramach nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej zostały posadzone? Transparentna Polska sp. z o.o.
Proszę o przesłanie informacji w treści wiadomości i dla potwierdzenia jej pochodzenia również w załączniku. Proszę o nie przesyłanie plików w następujących formatach zip, docx, odt. Preferowane są pliki pdf. Z poważaniem Numer Zapytania: 269 Maila z odpowiedzią proszę wyłączenie kierować na adres poniżej wskazany adres email ( proszę nikogo nie załączać do wiadomości i nie kierować odpowiedzi na inne maile): <<adres e-mail>> Proszę o przysyłanie dużych plików na poniższy adres: https://zapytajwladze.pl/r/269/
Z poważaniem, (Transparentna Polska)
sr@um.gliwice.pl – Gliwice
Odp. na korespondencję nr UM.431099.2023 - tytuł : Dot. udzielenia informacji publicznej - Informacje na temat wyc…
Od
sr@um.gliwice.pl – Gliwice
Temat
Odp. na korespondencję nr UM.431099.2023 - tytuł : Dot. udzielenia informacji publicznej - Informacje na temat wycinek drzew [#269]
Data
2 Maj 2023 15:25
Status
Zapytanie zakończone
Numer korespondencji : UM.443720.2023 Numer sprawy : SR.604.1.24.2023 **Transparentna Polska sp. z o.o.** W odpowiedzi na korespondencję z dnia 26.04.2023 r., w oparciu o ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję: 1. Ile drzew wycięto w latach 2015-2022 włącznie? Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody nie wszystkie drzewa wymagają zezwolenia na usunięcie (pełny katalog wyjątków zawiera art. 87f ) a uzyskanie zezwolenia nie obliguje do wycinki drzew. Ponadto, na terenach będących własnością Gminy Gliwice decyzje wydaje Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach, na terenach będących we współwłasności z gminą tutejszy organ wnioskuje o wyznaczenie gminy zastępczej do załatwienia sprawy. Natomiast wycinka planowana na terenach będących własnością osób fizycznych na cele niezwiązane z działalności gospodarczą dokonuje się jedynie zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew. W związku z powyższym tutejszy organ nie posiada informacji ile drzew rosnących na terenie Gliwic zostało usuniętych. 2. Co do ilu drzew odmówiono wycinki? Pytanie wymaga doprecyzowania - czy dotyczy decyzji wydanych przez tutejszy organ czy również sprzeciwów do zgłoszeń oraz z jakiego okresu żądane są informacje? Nadmieniam, że udostępnianie informacji o środowisku podlega opłacie skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku. Opłata za wyszukanie informacji (do 10 dokumentów) wynosi:  5,00 zł, a opłata za skan wynosi 0,10 zł za stronę czarno-białą. Tutejszy organ wydaje ponad 300 decyzji rocznie z zakresu wycinki drzew. 3. Ile drzew jest na terenie organu w ogóle lub na terenie zarządzanym przez organ, czy są w tym zakresie prowadzone jakiekolwiek statystki ? Brak danych 4. W ilu przypadkach postępowań w sprawach wycinek drzew powołano biegłych i ile wydano opinii celem sprawdzenia wartości przyrodniczej drzew i oceny ich stanu przed wycinką? Nie powoływano biegłych. Oceny stanu drzew dokonują każdorazowo przed wydaniem zezwolenia wykwalifikowani pracownicy. 5. Czy są prowadzone statystki ile drzew przeżyło w ramach nowych nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej? Nie są prowadzone statystyki. 6. Czy organ samodzielnie sprawdza czy nowe drzewa w ramach nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej zostały posadzone? Tak Ponadto informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są raporty o stanie miasta Gliwice zawierające m.in. zestawienie wycinki i nasadzeń na terenach miejskich https://bip.gliwice.eu/strategie-raport… Agnieszka Setnik Naczelnik Wydziału Środowiska