(Transparentna Polska)
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) w…
Do Bydgoszcz Szczegóły
Od
(Transparentna Polska)
Temat
Informcje na temat wycinek drzew [#261]
Data
23 Kwiecień 2023 20:40
Do
Bydgoszcz
Status
Oczekiwanie na odpowiedź — email dostawa jest w toku...
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej ewentualnie informacji o środowisku i jego ochronie poprzez nadesłanie na adres e-mail podany w niniejszej wiadomości odpowiedzi na następujące pytanie (ewentualnie prośbę o nadesłanie dokumentu w formie elektronicznej):
Ile drzew wycięto w latach 2015-2022 włącznie? Co do ilu drzew odmówiono wycinki? Ile drzew jest na terenie organu w ogóle lub na terenie zarządzanym przez organ, czy w są w tym zakresie prowadzone jakiekolwiek statystki ? W ilu przypadkach postępowań w sprawach wycinek drzew powołano biegłych i ile wydano opinii celem sprawdzenia wartości przyrodniczej drzew i oceny ich stanu przed wycinką? Czy są prowadzone statystki ile drzew przeżyło w ramach nowych nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej? Czy organ samodzielnie sprawdza czy nowe drzewa w ramach nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej zostały posadzone? Transparentna Polska sp. z o.o.
Proszę o przesłanie informacji w treści wiadomości i dla potwierdzenia jej pochodzenia również w załączniku. Proszę o nie przesyłanie plików w następujących formatach zip, docx, odt. Preferowane są pliki pdf. Z poważaniem Numer Zapytania: 261 Maila z odpowiedzią proszę wyłączenie kierować na adres poniżej wskazany adres email ( proszę nikogo nie załączać do wiadomości i nie kierować odpowiedzi na inne maile): <<adres e-mail>> Proszę o przysyłanie dużych plików na poniższy adres: https://zapytajwladze.pl/r/261/
Z poważaniem, (Transparentna Polska)
Edyta Świerczek – Bydgoszcz
Bydgoszcz, dnia 4 maja 2023 r. BKS.I.1431.173.2023 Wnioskodawca e-mail: <<adres e-mail>><mailto:&…
Od
Edyta Świerczek – Bydgoszcz
Temat
FW: Informcje na temat wycinek drzew [#261]
Data
4 Maj 2023 13:50
Status
Zapytanie zakończone
image001.jpg
2,7 KB
image002.jpg
7,3 KB


Bydgoszcz, dnia 4 maja 2023 r. BKS.I.1431.173.2023 Wnioskodawca e-mail: <<adres e-mail>><mailto:<<adres e-mail>>> W odpowiedzi na wystosowany wniosek o udostępnienie informacji publicznej powiadamiam, iż ze względu na konieczność przeprowadzenia całościowej kwerendy w zakresie wnioskowanych danych ostateczna odpowiedź nastąpi w terminie późniejszym wskazanym w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – orientacyjny termin udzielenia odpowiedzi: 16 maja br. Łączę wyrazy szacunku, Edyta Świerczek Biuro Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Bydgoszczy e-mail: <<adres e-mail>><mailto:<<adres e-mail>>> [Untitled][Logotypy do stopki] ________________________________ Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej ewentualnie informacji o środowisku i jego ochronie poprzez nadesłanie na adres e-mail podany w niniejszej wiadomości odpowiedzi na następujące pytanie (ewentualnie prośbę o nadesłanie dokumentu w formie elektronicznej): Ile drzew wycięto w latach 2015-2022 włącznie? Co do ilu drzew odmówiono wycinki? Ile drzew jest na terenie organu w ogóle lub na terenie zarządzanym przez organ, czy w są w tym zakresie prowadzone jakiekolwiek statystki ? W ilu przypadkach postępowań w sprawach wycinek drzew powołano biegłych i ile wydano opinii celem sprawdzenia wartości przyrodniczej drzew i oceny ich stanu przed wycinką? Czy są prowadzone statystki ile drzew przeżyło w ramach nowych nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej? Czy organ samodzielnie sprawdza czy nowe drzewa w ramach nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej zostały posadzone? Transparentna Polska sp. z o.o. Proszę o przesłanie informacji w treści wiadomości i dla potwierdzenia jej pochodzenia również w załączniku. Proszę o nie przesyłanie plików w następujących formatach zip, docx, odt. Preferowane są pliki pdf. Z poważaniem
Edyta Świerczek – Bydgoszcz
Bydgoszcz, dnia 12 maja 2023 r. BKS.I.1431.173.2023 Wnioskodawca e-mail: <<adres e-mail>><mailto:…
Od
Edyta Świerczek – Bydgoszcz
Temat
FW: Informcje na temat wycinek drzew [#261]
Data
12 Maj 2023 12:21
image001.jpg
2,7 KB
image002.jpg
7,3 KB


Bydgoszcz, dnia 12 maja 2023 r. BKS.I.1431.173.2023 Wnioskodawca e-mail: <<adres e-mail>><mailto:<<adres e-mail>>> W nawiązaniu do poniższego i odpowiadając na wystosowany przez Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie jn. komórka merytoryczna tj. Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy przekazuje poniżej odpowiedzi na zadane pytania: Ile drzew wycięto w latach 2015-2022 włącznie? Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy informuje, iż w latach 2015-2022 wydano zezwolenia na usunięcie 34 953 szt. drzew. Powyższe dane nie zawierają informacji o drzewach, które zgodnie z przepisami mogły zostać usunięte bez zezwolenia. Co do ilu drzew odmówiono wycinki? Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy informuje, iż Urząd Miasta Bydgoszczy nie prowadzi statystyki w zakresie takich danych. Jednocześnie Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy informuje, iż decyzje odmowne wydawane są każdorazowo w przypadkach, kiedy organ nie ustalił faktycznych przyczyn przemawiających za usunięciem wnioskowanych drzew. Ile drzew jest na terenie organu w ogóle lub na terenie zarządzanym przez organ, czy są w tym zakresie prowadzone jakiekolwiek statystki ? Tutejszy organ nie posiada inwentaryzacji drzew na terenach Miasta Bydgoszczy. Tereny na obszarze miasta pozostają w zarządzie wielu różnych jednostek miejskich i innych podmiotów. Inwentaryzacje na terenach gminnych są prowadzone tylko w przypadku inwestycji na konkretnym terenie. W ilu przypadkach postępowań w sprawach wycinek drzew powołano biegłych i ile wydano opinii celem sprawdzenia wartości przyrodniczej drzew i oceny ich stanu przed wycinką? Tutejszy organ nie powołuje biegłych w postępowaniach administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń na usunięcie drzew. W pojedynczych przypadkach organ lub strona zleca sporządzenie ekspertyzy/opinii, gdy jest to niezbędne do prawidłowego zakończenia sprawy. Nie jest prowadzona statystyka dotycząca danych w ilu postępowaniach taka opinia czy ekspertyza została sporządzona. Czy są prowadzone statystki ile drzew przeżyło w ramach nowych nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej? Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy informuje, iż takie statystyki nie są prowadzone. Czy organ samodzielnie sprawdza czy nowe drzewa w ramach nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej zostały posadzone? Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy wyjaśnia, iż nasadzenia zastępcze sprawdzane są po upływie okresu 3 lat od wykonania nasadzeń zastępczych, celem umorzenia opłaty za usunięte drzewa. W trakcie procedowania sprawy każdorazowo, przed wydaniem decyzji umarzającej opłatę, stan nasadzeń jest sprawdzany przez przedstawiciela organu. Łączę wyrazy szacunku, Edyta Świerczek Biuro Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Bydgoszczy e-mail: <<adres e-mail>><mailto:<<adres e-mail>>> [Untitled][Logotypy do stopki] From: Edyta Świerczek Sent: Thursday, May 4, 2023 1:50 PM To: '<<adres e-mail>>' <<<adres e-mail>><mailto:<<adres e-mail>>>> Subject: FW: Informcje na temat wycinek drzew [#261] Bydgoszcz, dnia 4 maja 2023 r. BKS.I.1431.173.2023 Wnioskodawca e-mail: <<adres e-mail>><mailto:<<adres e-mail>>> W odpowiedzi na wystosowany wniosek o udostępnienie informacji publicznej powiadamiam, iż ze względu na konieczność przeprowadzenia całościowej kwerendy w zakresie wnioskowanych danych ostateczna odpowiedź nastąpi w terminie późniejszym wskazanym w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – orientacyjny termin udzielenia odpowiedzi: 16 maja br. Łączę wyrazy szacunku, Edyta Świerczek Biuro Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Bydgoszczy e-mail: <<adres e-mail>><mailto:<<adres e-mail>>> [Untitled][Logotypy do stopki] ________________________________ Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej ewentualnie informacji o środowisku i jego ochronie poprzez nadesłanie na adres e-mail podany w niniejszej wiadomości odpowiedzi na następujące pytanie (ewentualnie prośbę o nadesłanie dokumentu w formie elektronicznej): Ile drzew wycięto w latach 2015-2022 włącznie? Co do ilu drzew odmówiono wycinki? Ile drzew jest na terenie organu w ogóle lub na terenie zarządzanym przez organ, czy w są w tym zakresie prowadzone jakiekolwiek statystki ? W ilu przypadkach postępowań w sprawach wycinek drzew powołano biegłych i ile wydano opinii celem sprawdzenia wartości przyrodniczej drzew i oceny ich stanu przed wycinką? Czy są prowadzone statystki ile drzew przeżyło w ramach nowych nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej? Czy organ samodzielnie sprawdza czy nowe drzewa w ramach nasadzeń tj. kompensacji przyrodniczej zostały posadzone? Transparentna Polska sp. z o.o. Proszę o przesłanie informacji w treści wiadomości i dla potwierdzenia jej pochodzenia również w załączniku. Proszę o nie przesyłanie plików w następujących formatach zip, docx, odt. Preferowane są pliki pdf. Z poważaniem