<< Imię i nazwisko niepubliczne >>
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) w…
Do Koszalin Szczegóły
Od
<< Imię i nazwisko niepubliczne >>
Temat
ile lokali użytkowych przy ul. Zwycięstwa jest pustostanami [#208]
Data
4 Wrzesień 2022 20:17
Do
Koszalin
Status
Oczekiwanie na odpowiedź — email dostawa jest w toku...
Szanowni Państwo, niniejszym na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku (Dz.U. 2001 112 poz. 1198) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej poprzez nadesłanie na adres e-mail podany w niniejszej wiadomości odpowiedzi na następujące pytanie (ewentualnie prośbę o nadesłanie dokumentu):
Czy prowadzą Państwo jakąkolwiek statystykę ile lokali użytkowych przy ul. Zwycięstwa jest pustostanami ewentualnie ile lokali jest przeznaczonych do wynajęcia z uwagi na brak najemcy oraz czy w udzielając pozwolenia na budowę centrów handlowych oraz planując je lub biorąc w nich udział jako inwestor gmina bada (np. zasięgając opinii eksperckich bądź samemu je sporządzając ) w jakikolwiek sposób ma to wpływ na certum śródmieściu miasta oraz ilość lokali w śródmieściu oraz depopulację śródmieścia ?
Proszę o przesłanie informacji w treści wiadomości i dla potwierdzenia jej pochodzenia również w załączniku. Proszę o nie przesyłanie plików w następujących formatach zip, docx, odt. Preferowane są pliki pdf. Z poważaniem << Imię i nazwisko usunięte >> << Imię i nazwisko usunięte >> Numer Zapytania: 208 Maila z odpowiedzią proszę wyłączenie kierować na adres poniżej wskazany adres email ( proszę nikogo nie załączać do wiadomości i nie kierować odpowiedzi na inne maile): <<adres e-mail>> Proszę o przysyłanie dużych plików na poniższy adres: https://zapytajwladze.pl/r/208/
Z poważaniem, << Imię i nazwisko niepubliczne >>
Mariola Raniszewska – Koszalin
UM Koszalin – Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w spr. m.in. statystyki dot. pustostanów …
Od
Mariola Raniszewska – Koszalin
Temat
UM Koszalin – Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w spr. m.in. statystyki dot. pustostanów przy ul. Zwycięstwa
Data
14 Wrzesień 2022 07:50
Status
Zapytanie zakończone
Outlook-ghnluyuh.png
3,1 KB
Outlook-tfdqyfbl.png
6,9 KB


[cid:94d664cf-0fae-4c7e-ae68-741e83d89ddf] OA-I-3.1431.172.2022.MR Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 04 sierpnia 2022 r. w sprawie statystyki dot. pustostanów przy ul. Zwycięstwa oraz m.in. postępowania przy wydawaniu zezwoleń na budowę obieków handlowych wielkopowierzchniowych. Proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi. Poniżej treść odpowiedzi z załączonej do nniejszej wiadomości pisma nr OA-I-3.1431.172.2022.MR z dnia 13 września 2022 r., : Lokale handlowe lub usługowe położone przy ul. Zwycięstwa w Koszalinie stanowią głównie własność prywatną. Gmina Miasto Koszalin nie prowadzi statystyki prywatnych lokali użytkowych, ani statystyki pustostanów w lokalach prywatnych czy liczby lokali prywatnych przeznaczonych do wynajęcia z uwagi na brak najemcy. Gmina Miasto Koszalin w ciągu ul. Zwycięstwa posiada 4 lokale użytkowe z przeznaczeniem na handel i 14 lokali użytkowych przeznaczonych na usługi. Wszystkie te lokale są wynajęte. Ponadto w budynkach przy ul. Zwycięstwa 42 i 168 znajdują się lokale biurowe stanowiące własność Gminy Miasto Koszalin. Wszystkie lokale biurowe przy ul. Zwycięstwa 168 są wynajęte, przy ul. Zwycięstwa 42 niewynajęte są 2 lokale. Prezydent Miasta Koszalina prowadząc politykę przestrzenną miasta wskazuje w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszary na których gmina przewiduje lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Natomiast przy realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które sporządzane są zgodnie ze Studium, ustalane są wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu określające możliwość zabudowy zgodnie z przeznaczeniem. Wydając pozwolenia na budowę uwzględnia się uregulowania zawarte w wyżej wymienionych dokumentach. Na terenie Śródmieścia Koszalina występuje m.in. zabudowa śródmiejska, mieszkalno-usługowa, służąca celom mieszkaniowym oraz lokalizacji usług właściwych dla centrum miasta o charakterze wielofunkcyjnym i miastotwórczym, stosownie do specyfiki centrum miasta. Informuję ponadto, że gminy realizują zadania w zakresie dozwolonym ustawowo. Budowa centrów handlowych wykracza poza dozwolone kompetencje dla gmin, które nie mogą i nie są inwestorami budowy centrów handlowych. mgr Mariola Raniszewska Główny specjalista [cid:4ada369c-5c56-4c6c-9a57-6a43efb52f4f] Wydział Organizacyjno-Administracyjny Urząd Miejski w Koszalinie 75-007 Koszalin; Rynek Staromiejski 6-7 tel. 94 34 88 613; fax 94 34 88 625 e-mail: <<adres e-mail>> www.koszalin.pl<https://poczta.um.ko…